Sibel Horada – Bir İç Mekân Bahçesi

Sibel Horada – Bir İç Mekân Bahçesi

Sibel Horada’nın kişisel sergisi Bir İç Mekân Bahçesi, Tütün Deposu’nun giriş katında kurduğu bir düzenek içerisinde gerçekleşecek kompost süreci ve ürettiği toprak etrafında şekilleniyor. Toprağın sağaltıcı canlılığı, kendini yenilemekle kalmıyor, duvarda filizlendirilen, köklenen bitkilerin doğaya dönebilmeleri için bir zemin oluyor. Sergi süresince doğranan günlük gazeteler bir yandan kompost sürecine katkıda bulunurken bir yandan da atölye çalışmalarıyla saksı haline getirilerek, kompost toprağı ve duvardaki bitkilerle bir araya gelecek; böylece bitkiler sergi sonunda mekândan dışarı çıkmaya ve ekilmeye hazır olacaklar. Sıklıkla ölümle özdeşleştirilen toprağın içinde barındırdığı canlılığı, dönüşümünün gerektirdiği zamanı ve itinayı hem fiili hem de mecazi olarak ele alan sergi bir yandan güncel halet-i ruhiyemizin hızla ilişkisini sorguluyor, bir yandan da yavaş ama esaslı bir toplumsal kültivasyon mekânı haline gelen Depo’yu selamlıyor.

The Village Project İstanbul

The Village Project İstanbul

17 Kasım – 30 Aralık 2018 Günümüzde parçası olduğumuz toplumsal sistemler, bireylerde ve gruplarda gittikçe daha fazla kaygı yaratan yeni, karmaşık sosyo-politik ve ekonomik koşullarla başa çıkabilmek konusunda yetersiz kalıyor. Alternatif toplumsal sistemler üzerine yapılan araştırmalar bizi, gerçek değişimler için daha iyi olasılıklar sunan özgün yaşama durumlarını sorgulamaya yöneltti; yaratıcılık ve eğitim. Bugün bireysel otonomi geçmişte olmadığı kadar geniş. Bu otonomiyi sınırlayan faktörlere nasıl karşı durabilir, kendi kendini yöneten ve kendi kendine yeten bir yaşamı nasıl sürdürebiliriz? The Village Project, bu temel, nihai sorulara sıkı sıkıya bağlı bir sanat projesi. Toplumda diğerleriyle birlikte yaşayan bireyler olarak, düşünme ve kendine göre...

Geniş Açı – Dergiden Proje Ofisine

Geniş Açı – Dergiden Proje Ofisine

Açılış: 17 Ekim Çarşamba, 18:30 18 Ekim – 7 Kasım 2018 Depo, 18 Ekim – 7 Kasım tarihleri arasında, bugüne kadar yaptığı projelerden bir seçki ve farklı formatlardan oluşan konuşmalar dizisiyle Geniş Açı Proje Ofisi’ni [GAPO] ağırlıyor. Geniş Açı Fotoğraf Sanatı Dergisi’nin on yıllık birikiminin ardından 2007 yılında hayata geçen GAPO, dergi süreciyle birlikte yirmi yılı aşkın bir zamandır Türkiye’de fotoğrafla ilgili alternatif bir platform yaratmaya çalışıyor. Düzenlediği veya yürütücülüğünü üstlendiği kısa, orta veya uzun döneme yayılan atölye çalışmaları; yeni yeteneklerin önünü açmayı hedefleyen keşif projeleri; alternatif eğitim modelleri olarak da bakılabilecek, yeni/ortak iş üretimine odaklı, Türkiye’den ve yurt dışından...

The Eye’s Ray – Sefer Memişoğlu

The Eye’s Ray – Sefer Memişoğlu

Küratör: Sanneke Huisman 14 Eylül – 28 Ekim 2018 Işık her yerdedir, etrafımızı sarar. Fakat ışık olmadan göremiyorsak ışığın kendisini nasıl görebiliriz? Sefer Memişoğlu’nun, Amsterdam’daki Bradwolff Projects’in ardından Depo’da sergilenecek olan ve küratörlüğünü Sanneke Huisman’ın üstlendiği kişisel sergisi The Eye’s Ray’in merkezinde, her an her yerde bulunan bir fenomene şiirsel ve felsefi bir yaklaşım yer alıyor. Serginin adı Italo Calvino’nun aynı isimli metninden yola çıkıyor; İtalyan yazar ve gazeteci The Eye’s Ray’de, “göz”ü insan beyninin ve dolayısıyla insan düşüncesinin ve eyleminin temeli olarak açıklar. Calvino, metninde göz hakkındaki bilimsel düşüncenin yaratıcı kaynağına döner. İlk dönem bilim insanları, görme eylemininin beyinden...

Buruk Şeyler: Kitap Tanıtımı, Panel ve Film Gösterimi

Tarih: 30 Haziran 2018 – 1 Temmuz 2018 bi’bak Küreselleşme çağında uluslararası emek göçü, ayrı kalmış aile üyeleri arasındaki iletişimin coğrafi mesafelere rağmen korunmaya çalışıldığı, yeni ulusötesi aile modelleri yaratıyor. BURUK ŞEYLER 1960’lardan günümüze “ulusötesi aile” olgusunun etrafındaki görüşlerin ve tartışmaların izini sürüyor. İstanbul’daki sergiye eş̧ zamanlı yayımlanan ve sergiyle aynı ismi taşıyan kitapta konuyu disiplinlerarası bir perspektiften inceleyen akademik ve edebi metinler, mülâkatlar, şarkı sözleri ve fotoğraflar derleniyor. Serginin son günlerine denk gelen etkinlik programında kitap tanıtımı, panel ve film gösterimi yer alacak. 30 Haziran Cumartesi, 16:00 – Kitap Tanıtımı ve Panel Açılış Konuşması: Malve Lippmann ve Can Sungu (bi’bak’ın kurucuları ve sergi kuratörleri), İngilizce...

Eve Yolculuk: Belgesel Gösterimi ve Armen T. Marsoobian ile Söyleşi

Saat: 19:00 Tarih: 22 Haziran 2018 – 22 Haziran 2018 Eve Yolculuk (38′) Dildilian aile üyelerinin 2013 yılında memleketleri Merzifon’a yaptıkları seyahati belgeleyen bir kısa film. Yaklaşık yüzyıl önce, Birinci Dünya Savaşı’nın sonrasındaki şiddetli kargaşada aile üyelerinin ana babaları, dedeleri ve büyükanneleri evlerini terk etmek zorunda kaldı. 1915 ve 1921’de yaşanan sürgünlerin ve katliamların sonucunda, 12.000 Ermeni’nin yaşadığı bu müreffeh kasaba 1920’lerde neredeyse tüm Ermeni sakinlerinin yok oluşunu tanıklık etti. Bu sakinlerin varlıklarının izleri hâlâ bu kasaba ve çevresinde birer hayalet gibi geziniyor. Bugün Amerika ve Fransa’da yaşayan aile üyeleri, bir zamanlar yuvaları olan ve Dildilian Kardeşler Fotoğraf Stüdyosu’nu da barındıran bu evde sıcak bir şekilde...

Sena Başöz – Zaman Böceği

Sena Başöz – Zaman Böceği

Sanatçı Sena Başöz, Hafiflemeye Dair başlıklı sergisindeki işlerini anlatacağı bir sergi turu verecek. Sergi turunun ardından sanatçının 2014 yılı yapımı deneysel belgesel filmi Zaman Böceği (30′) gösterilecek. Başöz’ün 2017 yazında Cité Internationale des Arts misafir sanatçı programında yaptığı araştırmaları da içeren sergi, iyileşme ve rejenerasyon üzerine yoğunlaşıyor. Hafiflemeye Dair, geçmişe dönüp belirli travmatik olayları tekrar dile getirmek yerine deneysel yöntemlerle çözümlemenin, başka şekillerde bahsetmenin yollarını araştırıyor. Sergi, ölüm, yenilenme ve özgürleşme konuları etrafında şeffaf katmanlara başvuran bir kurgu yaratıyor. Organizmanın kendi kendini onarması ve doğanın uzun vadede sağladığı denge bu kurgunun bel kemiğini oluşturuyor. Zaman Böceği, belgesel film ile Diyarbakır...

Buruk Şeyler – Ulusötesi Ailelerin Anlatıları ve Belleği

Buruk Şeyler – Ulusötesi Ailelerin Anlatıları ve Belleği

Açılış: 18 Mayıs Cuma, 18:30 Tarih: 19 Mayıs 2018 – 1 Temmuz 2018 bi’bak’ın Depo’daki ikinci sergisi, Buruk Şeyler – Ulusötesi Ailelerin Anlatıları ve Belleği, Berlin merkezli kolektifin, emek göçü sebebiyle ayrı düşen ulusötesi ailelerin hikâyelerini incelediği son projesine odaklanıyor. Yerleştirmede, sanatçılar Malve Lippmann ve Can Sungu 1960’lardan bugüne, bu konudaki yaklaşımları biraraya getiriyor. Sergide birbirinden ayrı yaşamak zorunda kalmış ailelerdeki çocuklar ve ebeveynlerle yapılan mülakatlar ve bu aileler içinde ikircikli rolleri olan nesneler yan yana geliyor. Emek göçü üzerine yaptıkları anlatısal araştırmalar, bi’bak’ın kurucuları Sungu ve Lippmann’ın pratiklerinin merkezinde yer almaktadır. Buruk Şeyler projesi, Sungu ve Lippmann’ın yakın çevrelerinde birçok insanın, daha çocukluklarında ebeveynlerinden ayrı...

Patrizia Bach – Arşiv İşleri

Patrizia Bach – Arşiv İşleri

Açılış: 11 Mayıs Cuma, 18:30 Patrizia Bach’ın İstanbul’daki ilk kişisel sergisi Arşiv İşleri son on yıldaki üretimine dair kapsamlı bir çerçeve çiziyor. Deseni esas medyumu olarak tanımlayan sanatçı, arşivleme, toplama ve yeniden düzenleme konuları üzerine çalışıyor ve şehre belleği ve tarihi depolayan bir saha olarak yaklaşıyor. Bach son on yılda ayrıntılı araştırma süreçleri içeren uzun süreli projelere odaklanıyor ve bu projeler mekâna yayılan, mimariyle etkileşime geçen desen yerleştirmeleriyle sonuçlanıyor. Walter Benjamin’in düşünce-imgeleri ve yazıları Bach’ın son yıllardaki üretimini kuvvetli bir şekilde etkiledi. Sanatçının bu malzemeyle ilk karşılaşması 2012 yılında Berlin’deki Walter Benjamin Arşivi’nde oldu. O zamandan beri Benjamin’in imgeleri ve...

Sena Başöz – Hafiflemeye Dair

Sena Başöz – Hafiflemeye Dair

Açılış: 11 Mayıs Cuma, 18:30 Fizikle ilgilenen herkesin eninde sonunda karşılaştığı çelişki şudur: Elle tutulur nesneler üzerindeki kontrolünüz, maddesel varlığı olmayan matematiksel olgular üzerindeki kontrolünüzden daha azdır. Rastlantı ve Kaos, David Ruelle Sena Başöz’ün kişisel sergisi Hafiflemeye Dair, 12 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında Depo’nun ikinci katında sanatçının son dönem çalışmalarını biraraya getiriyor. Başöz’ün 2017 yazında Cité Internationale des Arts misafir sanatçı programında yaptığı araştırmaları da içeren sergi, iyileşme ve rejenerasyon üzerine yoğunlaşıyor. Hafiflemeye Dair, geçmişe dönüp belirli travmatik olayları tekrar dile getirmek yerine deneysel yöntemlerle çözümlemenin, başka şekillerde bahsetmenin yollarını araştırıyor. İşleri aracılığıyla insan doğasındaki hayvan olma hali üzerine düşünen...