2018-2019 Berlin Senatosu Misafir Sanatçı Programı: Berlin

Tarih: 9 Mart 2018

Bu yıl ilki yapılan açık çağrı sonucu, İstanbul jürisi (Ahu Antmen, Asena Günal, Aslı Çetinkaya, Erden Kosova, Özge Ersoy) 115 başvuru arasından 11 kişilik bir kısa liste belirledi. Gönderilen liste içinden burs almaya hak kazanan 2 sanatçının son seçimini Berlin’deki partner kurumların oluşturduğu jüri (Philipp Horst, Çağla İlk, Beral Madra) yaptı.

Bu süreç sonunda Evrim Kavcar (Temmuz – Aralık 2018) ve Yasemin Özcan (Ocak – Temmuz 2019) seçilen sanatçılar oldular. Kendilerini tebrik ediyoruz.

Başvuru yapan tüm sanatçılara teşekkürlerimizi sunuyor ve bu değişim ortaklığının önümüzdeki yıllarda da devam etmesini diliyoruz.

***************************************************************************************************************************************************

Açık Çağrı

Bu program Berlin ve İstanbul arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin bir bileşenidir. Berlin Belediye Başkanlığı – Senato Şansölyeliği bu yöndeki çabaları uzun vadeli olarak destekleme kararındadır. Bu burs kapsamında işbirliği yapılacak kurumlar İstanbul’da Anadolu Kültür / Depo ve Berlin’de nGbK ve ZK/U olacaktır. Berlin Senatosu Kültür ve Avrupa Bölümü, uluslararası değişim programları vasıtasıyla profesyonel sanatçıların sanatsal gelişimini ve kültürel alışverişi desteklemektedir.

Berlin Senatosu Kültür ve Avrupa Bölümü, fon imkânlarına bağlı olmak koşuluyla, şu dönemlerdeki çalışma programlarında misafir sanatçı bursu verecektir:

Altı aylık 1 burs – Temmuz 2018’den Aralık 2018 sonuna kadar
Altı aylık 1 burs – Ocak 2019’dan Temmuz 2019 sonuna kadar

Son başvuru tarihi: 31 Ocak 2018, 18:00

Hedeflenen grup

Burslar, esas ikâmet ve çalışma yeri İstanbul olan ve kariyerlerinde belirli bir başarı göstermiş profesyonel sanatçıların sanatsal gelişimini desteklemeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler bu fon programının kapsamı dışındadır.

Fon desteğinin amacı

Burslar, profesyonel sanatçıların sanatsal gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Misafir sanatçı programının hedefi, sanatçıların ev sahibi ülkenin kültürünü daha derinden kavramaları, yerel sanat ortamını tanımaları, bağlantılar kurarak fikir alışverişi yapmaları ve ev sahibi ülkede sanatsal bir üretim yürütmeleri olanağını sağlamaktır. İşbirliği yapılan kurum ZK/U, İstanbul’dan gelecek sanatçılar için bir stüdyo daire temin edecektir.

Fon tutarı

Kültürel değişim bursu şunları kapsamaktadır:

Aylık 2.000 Avro’luk burs (Berlin’e gidiş ve İstanbul’a dönüş seyahati, malzemeler, yaşama giderleri gibi harcamaları da kapsamak üzere)

Rezidans için tahsis edilen stüdyo dairenin (kira ödemeden) kullanımı

Misafir sanatçı programı süresince, işbirliği yapılan kurum nGbK İstanbul’dan gelecek sanatçılara yardımcı olacak ve talep geldiği takdirde yerel sanat ortamıyla bağlantılar kurulmasını sağlayacaktır. nGbK ayrıca tüm vize işlemlerinde yardım sunacaktır. İşbirliği yapılan kurumların düzenlediği etkinlikler (açık stüdyolar, sergiler, sanatçı konuşmaları) İstanbul’dan gelen sanatçılara çalışmalarını uluslararası izleyiciye sunma imkânı verecektir. Bu kurumlar, İstanbul’dan gelecek sanatçıların bagaj, kişisel eşyalar ve eserleriyle ilgili sorumluluk kabul etmediğinden, Berlin Senatosu Kültür ve Avrupa Bölümü yurtdışı seyahat sigortası (sağlık sigortası da dahil) yaptırılmasını tavsiye etmektedir.

Başvuru şartları

Bu fon, eserleri sergilenmiş ve belirli bir başarı sağlamış ve sanat pratiklerini geliştirmek için daha fazla imkân arayan sanatçıları hedeflemektedir. Adayların, uluslararası bir rezidans deneyiminin kariyer gelişimlerine nasıl bir katkıda bulunabileceğini açıklamaları beklenmektedir. Başvuru yapan sanatçı, Almanca veya İngilizceyi orta/iyi seviyede konuşabiliyor olmalıdır. Program boyunca kendilerine tahsis edilen yerde bulunmaları zorunludur.

Fonun tahsisi ve sanatçıların seçimi

Her yıl Depo tarafından davet edilecek, farklı uzmanlardan oluşan bağımsız bir jüri başvurular arasından 8 sanatçıdan oluşacak kısa aday listesini belirleyecek, bu liste içinden burs almaya hak kazanacak 2 sanatçının son seçimini Berlin’deki partner kurumların oluşturacağı jüri yapacaktır.

Bu yılki İstanbul jürisi, Ahu Antmen, Aslı Çetinkaya, Özge Ersoy, Asena Günal ve Erden Kosova’dan oluşmaktadır. Berlin’deki jüri üyeleri daha sonra açıklanacaktır.

Kısa aday listesine girip girmediğiniz en geç 28 Şubat 2018’de, bursu almaya hak kazanıp kazanmadığınız da en geç 31 Mart 2018’de bildirilecektir. Burs alan sanatçılar duyurulacaktır.

Başvuru yöntemi

Başvuru Türkçe veya İngilizce yapılabilir. Kısa aday listesine seçilen sanatçıların, Berlin jürisinin değerlendirmesi için başvurularının İngilizce versiyonunu da teslim etmeleri gerekecektir.

Başvurular aşağıdaki link üzerinden yapılacaktır:

https://goo.gl/forms/OCrP3kPikKnCMhPh1

Sorularınız için: berlinresidency2018@gmail.com

Not: Anadolu Kültür / Depo çalışanları ve aile fertleri burs başvurusu yapamazlar.
Sadece zamanında ve eksiksiz teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Sunulan tüm bilgiler gizlilik prensibiyle değerlendirilecek ve yalnızca misafir sanatçı programına yapılacak seçmeler çerçevesinde kullanılacaktır. Sürecin sonunda tüm başvurular yazılı olarak yanıtlanacaktır.

Berlin’de işbirliği yapılan kurumlar hakkında bilgi

Neue Gesellschaft für Bildende Kunst (nGbK)

nGbK 1969 yılında taban örgütlenmesiyle yapılanmış bir kurumdur ve bugün Almanya’nın en geniş ve önemli sanat topluluklarından biridir. nGbK’nın kendine has yapısı, üyelerin topluluğun tematik yönelimini doğrudan etkilemesine olanak sağlamaktadır: sergiler, müdahaleler, araştırma projeleri, etkinlik dizileri ve yayınlar interdisipliner proje grupları tarafından geliştirilmekte, ilk fikirden son uygulamaya kadar izlenmektedir. nGbK, yenilikçi bir güncel sanat ve sergileme mekanı olarak birkaç kuşaktır küratörler, sanatçılar ve yaratıcılar üzerinde iz bırakmıştır. Sunduğu sergilerin kavramsal çerçeveleri çığır açıcı olarak nitelendirilen nGbK sağladığı önemli itici güçle, sosyopolitik konuları ele almaya devam etmektedir. Irkçılık, Nasyonal Sosyalizm ve kentsel politikalar gibi temalar, göç(sonrası), kolonyalizm(sonrası) ve toplumsal cinsiyet sorunlarına özellikle odaklanarak tekrar tekrar tartışılmaktadır. Güncel söylemler ve konular açık biçimde, derinlemesine tartışılmaktadır. Sanat, toplumsal süreçler üzerinde etkisi olan bir eylem biçimi olarak anlaşılmaktadır.

Aktif üyeler büyük kişisel özveriyle çalışmakta ve nGbK’nın kurucu üyelerinin başlangıç fikrini daha da ilerletecek bir programa şekil vermeye uğraşmaktadır: Yeni bir toplum arayışı

www.ngbk.de

ZK/U Center for Art and Urbanistics

ZK/U 2012 yılından bu yana, Stadtgarten Moabit alanında eski bir demiryolu deposunda faaliyet göstermektedir. ZK/U sanatçı kolektifi KUNSTrePUBLIK tarafından, sanatsal pratikle kentsel araştırma ve kentsel toplum arasında ilişki kurmak üzere kurulmuştur. Binada dünyanın her tarafından yaklaşık 13 sanatçı dönüşümlü olarak yaşamakta ve çalışmaktadır. ZK/U çeşitli toplumsal ve kültürel projelerle ilgilenmekte ve diğer pek çok etkinliğin yanı sıra Gütermarkt, Speisekino ve OPENHAUS gibi kendi etkinliklerini düzenlemektedir. ZK/U sanatçılar ve kent araştırmacıları için rezidans programı yürütmektedir ve 2012’de açılmasından bu yana 250’den fazla kişiye 2-8 aylık sürelerle ev sahipliği yapmıştır. “Yaşama ve çalışma” alanı sağlar: konaklama için stüdyo, wifi, ortak kullanım alanları, ortak ve özel üretim alanları, dışarıya açık etkinlikler, konuşmalar, gösterimler, performanslar ve sunumlar için bir platform. ZK/U kent üzerine disiplinler arası teori ve pratikle ilgilenen sanatçılara, akademisyenlere ve diğer profesyonellere açıktır. ZK/U bağlamsaldan, müdahaleciye, kavramsaldan kamusal sanata, belirli temalara odaklanan tüm güncel sanat pozisyonlarıyla ilgilidir. ZK/U’daki çalışmalar, coğrafya, antropoloji, kentsel planlama, mimarlık ve beşeri bilimler gibi disiplinlerde geliştirilen kuramsal ve pratik temelli eleştirileri takip etmektedir.

http://www.zku-berlin.org/residency/