Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Aydınlatma ve Rıza Metni

Anadolu Kültür A.Ş, kişisel verilerin korunmasının ve gizliliğinin kişilerin temel hakkı olduğuna inanır ve güvenliğinizi korumak için çalışır. Bu nedenle, yürürlükte olan kanun kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi aydınlatmak istiyoruz.

1. Genel Kanun Kapsamı6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) Depo İstanbul olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla anılıyoruz. Kanun kapsamında, Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda veri işleme olarak kabul edilen işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştiriyoruz.

II. Depo İstanbul’un Kişisel Verileri Toplamasının Yasal Dayanağı Nedir?​​​Depo İstanbul e-bülten almak için e-posta adreslerini depoistanbul.net internet sitesi üzerinden vermiş olan kişilere ait kişisel veriler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak işlenmektedir.​​​

III. Kişisel Verilerinizi Neden ve Ne İçin Kullanıyoruz?Anadolu Kültür A.Ş, topladığı verileri, sizi Depo’da gerçekleşecek yeni etkinliklerden ve gelişmelerden haberdar edebilmek için kullanır. depoistanbul.net internet sitesi üzerinden e-posta adresinizi girerek e-bülten abonesi olursanız, Depo İstanbul size etkinlikler hakkında bilgi verici e-postalar gönderecektir.

İletişim izinlerinizi dilediğiniz zaman güncelleyebilir, ileti alıp almamaya ilişkin seçiminizi, iletilerin altında bulunan tercih kutucuklarını işaretleyerek, dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

IV. Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz?

Anadolu Kültür A.Ş internet siteleri, Google tarafından sağlanan, Google Analytics adındaki internet analiz servisini kullanır. Bu servis site kullanıcılarının ziyaret tarihi, saati ve site içinde hareketlerini izler. Anadolu Kültür A.Ş, bu bilgileri site performansını iyileştirmek, hangi gün ve saatlerde yoğunluk olduğunu görebilmek ve sitenin hangi alanlarına rağbet edildiğini öğrenmek için kullanır.

Google Analytics, çerezler kullanır. Çerezler, sitemiz tarafından sizin bilgisayarınıza kaydedilen küçük verilerdir. Çerezler tarafından sağlanan bilgi, Google tarafından kaydedilir. Google bu bilgileri sitemizi nasıl kullandığınızı takip etmek, site faaliyetleriyle ilgili raporları derlemek için kullanır. Google bu bilgileri Google adına işleyecek üçüncü taraflara da aktarabilir. Google IP adresinizi Google tarafından tutulan başka verilerle de birleştirebilir. Bu siteyi kullanarak, yukardaki amaçlarla Google tarafından verilerinizin işlenmesine izin veriyorsunuz.

Sitemiz çerezleri bazı seçenekleri kullanıcı tercihlerine göre düzenlemek, kayıtlı kullanıcıların yorum yapmasını kolaylaştırmak, yeniden veri girişi yapmadan formları doldurmalarını sağlamak ve siteyi düzenli ziyaret eden kullanıcıların deneyimlerini iyileştirmek için de kullanır.

İnternet tarayıcınızı bir site bilgisayarınıza çerez kaydetmek istediğinde sizi uyarması veya çerezleri kaydetmemesi için ayarlayabilirsiniz. Bunu yaptığınız takdirde sitenin fonksiyonlarının kısmen veya tamamen işlevsiz hale gelebileceğini bilgilerinize sunarız.

V. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin;

● İşlenip işlenmediğini öğrenme,
● İşlenmişse bilgi talep etme,
● İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
● Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
● KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
● Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
● Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
● KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak posta yoluyla adresimize ya da elektronik olarak e-posta yoluyla depo@depoistanbul.net adresine iletebilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için TBMM’nin resmi internet sitesinden kanunu inceleyebilirsiniz.