Yükleniyor Etkinlikler
Find Etkinlikler

Şubat 2018

23
Şubat
Cuma
Çoğul İstanbul Medyası 1990’lardan bugüne

Çoğul İstanbul Medyası 1990’lardan bugüne

23/02/2018 @ 18:30 - 18/03/2018 @ 19:00
Depo İstanbul, DEPO / Tütün Deposu Lüleci Hendek Caddesi No.12 Tophane
İstanbul, 34425 Turkey

24 Şubat - 18 Mart 2018 Çoğul İstanbul Medyası, kamusal alanda görünür olamayan, ancak her biri kendi mecrasında yoluna devam eden, farklı kültürel toplulukların, kendi dilleri ve kendi gündemleri ile örülmüş süreli yayınlarını araştırmayı, biraraya getirmeyi ve ilişkilendirmeyi amaçlıyor. İstanbul'un kültürel çoğulluğunun araştırılması ve görünür kılınması amacıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan proje kapsamında düzenlenen sergide, İstanbul'da 1990 yılından bugüne çeşitli kültürel grupların yayımladığı gazete ve dergilerden örnekler sunulurken, bazı gazete ve dergilerin mutfağına girilerek hazırlanan video çalışmaları da…

Mart 2018

13
Mart
Salı
Taşın Şiiri ANİ: Kültürlerin Kavşağında Bir Mimarlık Hazinesi

Taşın Şiiri ANİ: Kültürlerin Kavşağında Bir Mimarlık Hazinesi

13/03/2018 @ 18:30 - 29/04/2018 @ 19:00
Depo İstanbul, DEPO / Tütün Deposu Lüleci Hendek Caddesi No.12 Tophane
İstanbul, 34425 Turkey

14 Mart - 29 Nisan 2018 Bu uzun bir tarihin kısaca anlatılan hikâyesi. Size çok eski zamanların, günümüzün hızlı yaşayan metropollerinin epey uzağında yer alan ihtişamlı şehir Ani'nin hikâyesini anlatmak istiyoruz. Ani, bir zamanlar İpek Yolu üzerinde hayranlık uyandıran bir şehir. 10. ve 11. yüzyıllarda en parlak devrini yaşayan şehrin tarihçesi ise çok daha eskilere gidiyor. Tarih boyunca var olmuş her ticaret şehri gibi Ani'nin kültürel zenginliği de kültürlerin muhteşem biçimde iç içe geçmesinden kaynaklanıyor. Bu sergi, size bu kültürel…

28
Mart
Çarşamba
Mike Bode – Türkiye Hakkında Bildiğim 2 ya da 3 Şey

Mike Bode – Türkiye Hakkında Bildiğim 2 ya da 3 Şey

28/03/2018 @ 18:30 - 29/04/2018 @ 19:00
Depo İstanbul, DEPO / Tütün Deposu Lüleci Hendek Caddesi No.12 Tophane
İstanbul, 34425 Turkey

28 Mart 2018 - 29 Nisan 2018 Mike Bode DEPO'da, iki farklı konuyu bir sergi projesinde biraraya getiriyor; besteci İlhan Usmanbaş ve Tuzla Akfırat'taki eski Formula 1 yarış pisti. Bugün 96 yaşında olan deneysel besteci İlhan Usmanbaş, ikinci kuşak Türk modern bestecilerinden biridir. Evrenselci düşüncelerle ilgilenen Usmanbaş'ın besteleri biçimsel özgürlüğüyle tanınır. Usmanbaş bugüne kadar 120'den fazla eser besteledi. Bu derece verimli ve cesur çalışmalarına rağmen, şaşırtıcı bir şekildeTürkiye'de hâlâ fazla tanınmıyor. Akfırat'taki İstanbul Park Formula 1 yarış pisti 21 Ağustos…

Mayıs 2018

11
Mayıs
Cuma
Patrizia Bach – Arşiv İşleri

Patrizia Bach – Arşiv İşleri

11/05/2018 @ 18:30 - 01/07/2018 @ 19:00
Depo İstanbul, DEPO / Tütün Deposu Lüleci Hendek Caddesi No.12 Tophane
İstanbul, 34425 Turkey

11 Mayıs 2018 - 1 Temmuz 2018 Patrizia Bach'ın İstanbul'daki ilk kişisel sergisi Arşiv İşleri son on yıldaki üretimine dair kapsamlı bir çerçeve çiziyor. Deseni esas medyumu olarak tanımlayan sanatçı, arşivleme, toplama ve yeniden düzenleme konuları üzerine çalışıyor ve şehre belleği ve tarihi depolayan bir saha olarak yaklaşıyor. Bach son on yılda ayrıntılı araştırma süreçleri içeren uzun süreli projelere odaklanıyor ve bu projeler mekâna yayılan, mimariyle etkileşime geçen desen yerleştirmeleriyle sonuçlanıyor. Walter Benjamin'in düşünce-imgeleri ve yazıları Bach'ın son yıllardaki üretimini…

11
Mayıs
Cuma
Sena Başöz – Hafiflemeye Dair

Sena Başöz – Hafiflemeye Dair

11/05/2018 @ 18:30 - 01/07/2018 @ 19:00
Depo İstanbul, DEPO / Tütün Deposu Lüleci Hendek Caddesi No.12 Tophane
İstanbul, 34425 Turkey

11 Mayıs 2018 - 1 Temmuz 2018 Fizikle ilgilenen herkesin eninde sonunda karşılaştığı çelişki şudur: Elle tutulur nesneler üzerindeki kontrolünüz, maddesel varlığı olmayan matematiksel olgular üzerindeki kontrolünüzden daha azdır. Rastlantı ve Kaos, David Ruelle Sena Başöz'ün kişisel sergisi Hafiflemeye Dair, 12 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında Depo'nun ikinci katında sanatçının son dönem çalışmalarını biraraya getiriyor. Başöz'ün 2017 yazında Cité Internationale des Arts misafir sanatçı programında yaptığı araştırmaları da içeren sergi, iyileşme ve rejenerasyon üzerine yoğunlaşıyor. Hafiflemeye Dair, geçmişe dönüp belirli travmatik…

18
Mayıs
Cuma
Buruk Şeyler – Ulusötesi Ailelerin Anlatıları ve Belleği

Buruk Şeyler – Ulusötesi Ailelerin Anlatıları ve Belleği

18/05/2018 @ 18:30 - 01/07/2018 @ 19:00
Depo İstanbul, DEPO / Tütün Deposu Lüleci Hendek Caddesi No.12 Tophane
İstanbul, 34425 Turkey

19 Mayıs 2018 - 1 Temmuz 2018 bi'bak'ın Depo'daki ikinci sergisi, Buruk Şeyler - Ulusötesi Ailelerin Anlatıları ve Belleği, Berlin merkezli kolektifin, emek göçü sebebiyle ayrı düşen ulusötesi ailelerin hikâyelerini incelediği son projesine odaklanıyor. Yerleştirmede, sanatçılar Malve Lippmann ve Can Sungu 1960'lardan bugüne, bu konudaki yaklaşımları biraraya getiriyor. Sergide birbirinden ayrı yaşamak zorunda kalmış ailelerdeki çocuklar ve ebeveynlerle yapılan mülakatlar ve bu aileler içinde ikircikli rolleri olan nesneler yan yana geliyor. Emek göçü üzerine yaptıkları anlatısal araştırmalar, bi'bak'ın kurucuları Sungu ve Lippmann'ın pratiklerinin merkezinde yer almaktadır.…

Eylül 2018

14
Eylül
Cuma
Sefer Memişoğlu – The Eye’s Ray

Sefer Memişoğlu – The Eye’s Ray

14/09/2018 - 28/10/2018

14 Eylül – 28 Ekim 2018 Küratör: Sanneke Huisman Işık her yerdedir, etrafımızı sarar. Fakat ışık olmadan göremiyorsak ışığın kendisini nasıl görebiliriz? Sefer Memişoğlu’nun, Amsterdam’daki Bradwolff Projects’in ardından Depo’da sergilenecek olan ve küratörlüğünü Sanneke Huisman’ın üstlendiği kişisel sergisi The Eye’s Ray’in merkezinde, her an her yerde bulunan bir fenomene şiirsel ve felsefi bir yaklaşım yer alıyor. Serginin adı Italo Calvino’nun aynı isimli metninden yola çıkıyor; İtalyan yazar ve gazeteci The Eye’s Ray’de, “göz”ü insan beyninin ve dolayısıyla insan düşüncesinin ve…

Ekim 2018

18
Ekim
Perşembe
Geniş Açı – Dergiden Proje Ofisine

Geniş Açı – Dergiden Proje Ofisine

18/10/2018 - 07/11/2018

18 Ekim - 7 Kasım 2018 Depo, bugüne kadar yaptığı projelerden bir seçki ve farklı formatlardan oluşan konuşmalar dizisiyle Geniş Açı Proje Ofisi’ni ağırlıyor. Geniş Açı Fotoğraf Sanatı Dergisi’nin on yıllık birikiminin ardından 2007 yılında hayata geçen GAPO, dergi süreciyle birlikte yirmi yılı aşkın bir zamandır Türkiye’de fotoğrafla ilgili alternatif bir platform yaratmaya çalışıyor. Düzenlediği veya yürütücülüğünü üstlendiği kısa, orta veya uzun döneme yayılan atölye çalışmaları; yeni yeteneklerin önünü açmayı hedefleyen keşif projeleri; alternatif eğitim modelleri olarak da bakılabilecek, yeni/ortak…

Kasım 2018

17
Kasım
Cumartesi
Sibel Horada – Bir İç Mekân Bahçesi

Sibel Horada – Bir İç Mekân Bahçesi

17/11/2018 - 30/12/2018

Sibel Horada’nın kişisel sergisi Bir İç Mekân Bahçesi, Tütün Deposu’nun giriş katında kurduğu bir düzenek içerisinde gerçekleşecek kompost süreci ve ürettiği toprak etrafında şekilleniyor. Toprağın sağaltıcı canlılığı, kendini yenilemekle kalmıyor, duvarda filizlendirilen, köklenen bitkilerin doğaya dönebilmeleri için bir zemin oluyor. Sergi süresince doğranan günlük gazeteler bir yandan kompost sürecine katkıda bulunurken bir yandan da atölye çalışmalarıyla saksı haline getirilerek, kompost toprağı ve duvardaki bitkilerle bir araya gelecek; böylece bitkiler sergi sonunda mekândan dışarı çıkmaya ve ekilmeye hazır olacaklar. Sıklıkla ölümle özdeşleştirilen toprağın içinde barındırdığı canlılığı, dönüşümünün gerektirdiği zamanı ve itinayı hem fiili hem de mecazi olarak ele alan sergi bir yandan güncel halet-i ruhiyemizin hızla ilişkisini sorguluyor, bir yandan da yavaş ama esaslı bir toplumsal kültivasyon mekânı haline gelen Depo’yu selamlıyor.

17
Kasım
Cumartesi
The Village Project İstanbul

The Village Project İstanbul

17/11/2018 - 13/01/2019

17 Kasım 2018 - 13 Ocak 2019 Günümüzde parçası olduğumuz toplumsal sistemler, bireylerde ve gruplarda gittikçe daha fazla kaygı yaratan yeni, karmaşık sosyo-politik ve ekonomik koşullarla başa çıkabilmek konusunda yetersiz kalıyor. Alternatif toplumsal sistemler üzerine yapılan araştırmalar bizi, gerçek değişimler için daha iyi olasılıklar sunan özgün yaşama durumlarını sorgulamaya yöneltti; yaratıcılık ve eğitim. Bugün bireysel otonomi geçmişte olmadığı kadar geniş. Bu otonomiyi sınırlayan faktörlere nasıl karşı durabilir, kendi kendini yöneten ve kendi kendine yeten bir yaşamı nasıl sürdürebiliriz? The Village…

+ Etkinlikleri dışa aktar