Hakkımızda

Depo, İstanbul şehir merkezinde yer alan bir kültür sanat merkezi ve tartışma platformudur. Türkiye'de Güney Kafkaslar, Ortadoğu ve Balkan ülkeleri ile bölgesel işbirliği yapmaya odaklanan ilk inisiyatiftir. Bu coğrafyadaki sosyal meselelerle ilgilenen sanat pratikleri üzerine yoğunlaşan Depo'da sergiler ve gösterimlerden oluşan sanatsal programın yanı sıra konferanslar, atölye çalışmaları, konuşma ve paneller düzenlenmekte ve Red Thread adlı bir e-dergi yayınlanmaktadır. Depo, bölgesel projelerin başlatıldığı ve gerçekleştirildiği bir merkez olmayı ve düzenlediği etkinliklerle bölgeden sanatçılara, küratörlere, kültür alanında faaliyet gösteren kişilere, akademisyenlere ve entelektüellere birbirleriyle ilişkiye geçmek, fikir ve deneyim alışverişinde bulunmak ve işbirliği yapmak için bir platform sunmayı hedefler. 

Depo, İstanbul'un Tophane semtinde dört katlı eski bir bina olan Tütün Deposu'nda faaliyet göstermektedir. 1950'lere kadar tütün deposu olarak kullanılan bina, 2005 yılında gerçekleşen 9. Uluslararası İstanbul Bienali'nden itibaren zaman zaman sergi ve proje alanı olarak kullanılmaya başlanmıştır. 2008 yılında binanın özelliklerine müdahale etmeden yapılan yenileme çalışmasının ardından Haziran ayında Depo ekibi burada çalışmaya başlamış ve Depo'nun ilk sergisi 2009 Ocak ayında açılmıştır. Tütün Deposu'nun hemen yanında yer alan ek bina da 2009 yılında yapılan yenileme çalışmalarının ardından film gösterimleri, mahalleden çocuklarla yapılan atölye çalışmaları ve çeşitli sergilere ev sahipliği yapmıştır. 2012 Şubat ayından itibaren ek binaya bağımsız bir radyo istasyonu olan Açık Radyo gelmiştir. Film gösterimleri ve çocuklarla yapılan atölye çalışmaları ise ana binada yapılmaya devam etmektedir.

Depo, kâr amacı gütmeyen bir kültür kuruluşu olan Anadolu Kültür girişimiyle kurulmuştur. Anadolu Kültür, kurulduğu tarihten bu yana Anadolu'da sanatın dolaşımında itici güç olmuş, kültürler arası ortak çalışmaları ve faaliyetleri desteklemiştir.

Türkiye'nin hızla kurumsallaşan ve ticarileşen güncel sanat ortamında alternatif bir mekân ihtiyacını karşılayan Depo'nun ana hedefi işbirliğine dayalı projelere ev sahipliği yapmaktır. Mekân aynı zamanda gösterim, panel, tartışma, performans ve provalar için farklı gruplara açıktır.

DEPO Etkinlikleri

Sergiler

Depo, Türkiye ve bölgeyi ilgilendiren sosyal ve politik meseleler üzerine sergilere ev sahipliği yapar. Sergi programında her yıl ortalama altı büyük grup sergisine ek olarak daha küçük ve kişisel sergilere de yer verilir. Şimdiye kadar düzenlenen sergilerde irdelenen meselelerden bazıları, sanat ve politika arasındaki ilişki, bölgede zemini milliyetçilik olmayan bir dayanışma kurmakta sanatsal işbirliklerinin rolü, kentsel dönüşüm, insan hakları, azınlık hakları, sosyal travmalar ve bunlarla baş etmede sanatın rolü, barış ve geçmişle yüzleşmedir. Zorunlu göçle büyük şehirlere gelmiş kâğıt toplayıcıların yaşam ve kimlik mücadelesi, Türkiye'de gençliğin halleri ve 1960'lı yılların Türkiyesi ve müzik son bir yılda açılan sergilerin temalarıdır. Her sergi sırasında sanatçıların ve düzenleyicilerin izleyicilerle bir araya geldiği ve konuşma fırsatı bulduğu bir etkinlik düzenlenmektedir.

Tartışmalar

Depo'da düzenlenen tartışmalar eleştirel düşünceyi teşvik etmeyi ve sadece kültürel ve akademik alanlardan değil farklı kuşaklara mensup ve farklı geçmiş deneyimlere sahip insanlar arasında ortaklıklar kurulmasına vesile olmayı amaçlar. Depo, ara ara düzenlenen tartışmaların yanı sıra 2010 yılında Mürüvvet Türkyılmaz tarafından düzenlenen ‘Açık Masa' adlı aylık tartışma programına ev sahipliği yapmaya başlamıştır. Açık Masa İştirak tartışma programının ilk iki yılında, davet edilen sanatçılar, küratörler, kolektifler, eleştirmenler ve farklı alanlarda çalışan kişiler tarafından yapılan tartışmalarda odaklanılan konulardan bazıları sanatın mutenalaşma süreçlerindeki rolü, sanat eleştirisi, kamusal alanda sanat pratikleri, küratörlük pratiği, sanatta sansür, sanat sermaye ve sanat feminizm ilişkisidir.

Gösterimler

Depo'da üç yıldır devam eden SaturDox Belgesel Buluşmaları programında Türkiye'de yeni üretilen belgesellere ve dünya belgesel sinemasının çarpıcı örneklerine yer veriliyor. İki haftada bir Cumartesi akşamları yapılan gösterimlerin ardından belgesellerde ele alınan meselelerle ilgili çalışan aktivist ve akademisyenlerin katıldığı tartışmalar düzenleniyor. Documentarist ile işbirliği içinde hazırlanan SaturDox Belgesel Buluşmaları programında şimdiye kadar dünyada ve özellikle Depo'nun odaklandığı bölgede, insanlığın yaşadığı koşullara tanıklık eden belgeseller izlendi. Saturdox'un, Depo'nun güncel sanat çevresi dışındakilere ulaşma ve bölgesel ve ulusal politik ve sosyal meselelerle ilgili tartışmaların yapıldığı akademi dışında bir alan açma hedefine önemli bir katkısı oldu. Depo ayrıca sanatçı videoları ve filmlerden oluşan gösterim programlarına da ev sahipliği yapıyor.

Red Thread
www.red-thread.org

Red Thread, Balkanlar, Ortadoğu, Kafkaslar, Kuzey Afrika ve ötesinden sanatçılar, küratörler, teorisyenler, sosyal bilimciler ve kültür alanında faaliyet gösteren kişiler arasında bilgi paylaşımını ve işbirliğini sağlayacak aktif bir platform olarak tasarlandı. Amacı, geniş bir jeopolitik bağlamda sosyal meselelerle ilgilenen sanat pratikleri hakkında bilgi üretmek ve bu bilgiyi geniş kesimlere yaymak, böylece resmî sanat tarihlerinde ve sergi uygulamalarında Batı anlatılarının egemenliğine meydan okumaktır. Red Thread, aktif ve erişilebilir bir websitesi ve derginin ele aldığı konular üzerine düzenlenen tartışmalar sayesinde sanat ve toplum arasındaki ilişkileri derinleştiren ve sorgulayan hem tarihi hem de güncel yaklaşımları araştırmayı amaçlıyor. Red Thread e-dergisinde yer alan tüm metinler İngilizce ve Türkçe'nin yanı sıra özgün dillerinde de yayınlanıyor. Her sayıda, yeni metinlerle beraber bölgede yaşayan yazarlarca kaleme alınmış, fakat uluslararası okuyuculara ulaşamamış bazı metinlerin çevirilerine yer veriliyor.

Depo'nun bütün etkinlikleri ücretsizdir.