HAKKIMIZDA

Depo İstanbul

Depo, İstanbul şehir merkezinde yer alan bir kültür sanat merkezi ve tartışma alanı. Tarihsel ve güncel sosyal meseleleri ele alan pratikler üzerine yoğunlaşan Depo’da sergilerin yanı sıra gösterimler, paneller, atölye çalışmaları ve konuşmalar düzenleniyor ve Red Thread adlı bir e-dergi yayınlanıyor. Depo, siyasi ve sosyal içerikli projelerin gerçekleştirildiği bir merkez olmayı ve düzenlediği etkinliklerle, kültür sanat alanında faaliyet gösteren kişilere, akademisyenlere, araştırmacılara ve geniş izleyici kitlesine fikir ve deneyim alışverişinde bulunmak, işbirliği yapmak için bir platform sunmayı hedefliyor.

Depo, İstanbul’un Tophane semtinde dört katlı eski bir bina olan Tütün Deposu’nda faaliyet gösteriyor. 1950’lere kadar tütün deposu olarak kullanılan bina, 2005 yılında gerçekleşen 9. Uluslararası İstanbul Bienali’nden itibaren zaman zaman sergi ve proje alanı olarak kullanılmaya başlandı. 2008 yılında binanın özelliklerine müdahale etmeden yapılan yenileme çalışmasının ardından Haziran ayında Depo ekibi burada çalışmaya başladı ve Depo’nun ilk sergisi 2009 Ocak ayında açıldı. Tütün Deposu’nun hemen yanında yer alan ek bina 2009 yılında yapılan yenileme çalışmalarının ardından film gösterimleri, mahalleden çocuklarla yapılan atölye çalışmaları ve çeşitli sergilere ev sahipliği yaptı, 2012 Şubat ayından itibaren de bağımsız radyo istasyonu Açık Radyo’nun merkezi oldu.

Depo, kâr amacı gütmeyen bir kültürel kurum olan Anadolu Kültür girişimiyle kuruldu. Anadolu Kültür gerçekleştirdiği projelerle, yerel inisiyatifleri desteklemeyi, kültürel çeşitliliği ve kültürel hakları vurgulamayı, bölgelerarası ve uluslararası işbirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Depo, erişilebilir ve esnek yapısıyla, İstanbul kültür sanat ortamındaki, ticari olmayan, eleştirel seslere açık, bağımsız bir mekân ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

Sergiler

Depo, ağırlıklı olarak sosyal ve politik meseleleri ele alan sergilere ev sahipliği yapıyor. Geçmiş sergilere bakıldığında araştırma temelli, belgesel nitelikli projeler ve sanat sergileri olmak üzere iki ana kategoriden söz edilebilir. Bu sergilerde ele alınan konular, geçmişle yüzleşme, bellek politikaları, insan hakları, azınlık hakları, toplumsal hareketler, kentsel dönüşüm ve gençlik kültürü üst başlıkları altında değerlendirilebilir. Hemen her sergi sırasında sanatçıların ve düzenleyicilerin izleyicilerle bir araya geldiği, ya da ele alınan konunun, uzmanların katılımıyla tartışıldığı etkinlikler düzenleniyor.

Tartışmalar

Depo belirli bir program kapsamında ya da müstakil olan veya sergilere eşlik eden tartışmalar düzenliyor. Düzenlenen tartışmalar eleştirel düşünceyi teşvik etmeyi ve sadece kültürel ve akademik alanlardan değil farklı kuşaklardan ve farklı formasyonlardan insanlar arasında ortaklıklar kurulmasına vesile olmayı amaçlıyor. Depo Avrupa’nın çeşitli şehirlerindeki tartışma/münazara merkezlerinin oluşturduğu Time To Talk (tttdebates.org) ağının bir üyesi. Program kapsamında düzenlenen güncel toplumsal ve siyasi içerikli tartışmaların özet kayıtları organizasyonun sitesinde yayımlanıyor.

Gösterimler

2009’dan beri Documentarist ile işbirliği içinde düzenlenen SaturDox Belgesel Buluşmaları’nda Türkiye ve dünya belgesel sinemasından çarpıcı örneklere yer veriliyor. İki haftada bir Cumartesi akşamları yapılan gösterimlerin ardından belgesellerde ele alınan meselelerle ilgili çalışan aktivist ve akademisyenlerin katıldığı tartışmalar düzenleniyor. SaturDox, 2015’ten bu yana temalarını ve programda yer alacak film ve söyleşileri, çeşitli STK’larla işbirliği içinde belirliyor. Depo ayrıca sanatçı videoları ve filmlerinden oluşan gösterim programlarına da ev sahipliği yapıyor.

Red Thread

Red Thread, Balkanlar, Ortadoğu, Kafkaslar ve Kuzey Afrika’dan sanatçılar, küratörler, teorisyenler, sosyal bilimciler ve kültür alanında faaliyet gösteren kişiler arasında bilgi paylaşımını ve işbirliğini sağlayacak aktif bir platform olarak tasarlandı. Amacı, sosyal meselelerle ilgilenen sanat pratikleri hakkında bilgi üretmek ve bu bilgiyi geniş kesimlere yaymak, böylece resmî sanat tarihlerinde ve sergi uygulamalarında Batı anlatılarının egemenliğine meydan okumak. Red Thread, aktif ve erişilebilir bir websitesi ve içerdiği tüm metinler İngilizce ve Türkçe.