Berlin Senatosu Misafir Sanatçı Programı: Berlin

2021 – 2022

Berlin ve İstanbul arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin bir bileşeni olarak profesyonel sanatçıların sanatsal gelişimini ve kültürel alışverişi destekleyen Berlin Senatosu Misafir Sanatçı Programına bu yıl yapılan 67 başvuru arasından, İstanbul jürisi (Asena Günal, Aslı Çetinkaya, Erinç Seymen, Kristina Kramer ve Zeynep Öz) 12 kişilik bir kısa liste belirledi. Gönderilen liste içinden burs almaya hak kazanan 2 sanatçının son seçimini Berlin’deki partner kurumların oluşturduğu jüri (Ingo Arend, Stèphane Bauer, Banu Cennetoğlu, Çağla İlk ve Sandra Schäfer) yaptı.

Bu süreç sonunda Dilek Winchester ve İrem Sözen seçilen sanatçılar oldular. Kendilerini tebrik ediyoruz.

Başvuru yapan tüm sanatçılara teşekkürlerimizi sunuyor ve bu değişim ortaklığının önümüzdeki yıllarda da devam etmesini diliyoruz.


2020 – 2021

Berlin ve İstanbul arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin bir bileşeni olarak profesyonel sanatçıların sanatsal gelişimini ve kültürel alışverişi destekleyen Berlin Senatosu Misafir Sanatçı Programına bu yıl yapılan 84 başvuru arasından, İstanbul jürisi (Asena Günal, Aslı Çetinkaya, Çağla İlk, Kevser Güler ve Nilüfer Şaşmazer) 11 kişilik bir kısa liste belirledi. Gönderilen liste içinden burs almaya hak kazanan 2 sanatçının son seçimini Berlin’deki partner kurumların oluşturduğu jüri (Nevin Aladağ, Ingo Arend, Harry Sachs) yaptı.

Bu süreç sonunda Leman Sevda Darıcıoğlu (Temmuz – Aralık 2020) ve Alper Aydın (Ocak – Temmuz 2021) seçilen sanatçılar oldular. Kendilerini tebrik ediyoruz.

Başvuru yapan tüm sanatçılara teşekkürlerimizi sunuyor ve bu değişim ortaklığının önümüzdeki yıllarda da devam etmesini diliyoruz.


2019 – 2020

Berlin ve İstanbul arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin bir bileşeni olarak profesyonel sanatçıların sanatsal gelişimini ve kültürel alışverişi destekleyen Berlin Senatosu Misafir Sanatçı Programına bu yıl yapılan 91 başvuru arasından, İstanbul jürisi (Ahu Antmen, Aslı Çetinkaya, Özge Ersoy, Asena Günal, Hale Tenger) 6 kişilik bir kısa liste belirledi. Gönderilen liste içinden burs almaya hak kazanan 2 sanatçının son seçimini Berlin’deki partner kurumların oluşturduğu jüri (Mehtap Baydu, Philipp Horst, Çağla İlk) yaptı.

Bu süreç sonunda Kerem Ozan Bayraktar (Temmuz – Aralık 2019) ve Nermin Er (Ocak – Temmuz 2020) seçilen sanatçılar oldular. Kendilerini tebrik ediyoruz.

Başvuru yapan tüm sanatçılara teşekkürlerimizi sunuyor ve bu değişim ortaklığının önümüzdeki yıllarda da devam etmesini diliyoruz.


2018 – 2019

Bu yıl ilki yapılan açık çağrı sonucu, İstanbul jürisi (Ahu Antmen, Asena Günal, Aslı Çetinkaya, Erden Kosova, Özge Ersoy) 115 başvuru arasından 11 kişilik bir kısa liste belirledi. Gönderilen liste içinden burs almaya hak kazanan 2 sanatçının son seçimini Berlin’deki partner kurumların oluşturduğu jüri (Philipp Horst, Çağla İlk, Beral Madra) yaptı.

Bu süreç sonunda Evrim Kavcar (Temmuz – Aralık 2018) ve Yasemin Özcan (Ocak – Temmuz 2019) seçilen sanatçılar oldular. Kendilerini tebrik ediyoruz.

Başvuru yapan tüm sanatçılara teşekkürlerimizi sunuyor ve bu değişim ortaklığının önümüzdeki yıllarda da devam etmesini diliyoruz.


Açık Çağrı

Bu program Berlin ve İstanbul arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin bir bileşenidir. Berlin Belediye Başkanlığı – Senato Şansölyeliği bu yöndeki çabaları uzun vadeli olarak destekleme kararındadır. Bu burs kapsamında işbirliği yapılacak kurumlar İstanbul’da Anadolu Kültür / Depo ve Berlin’de nGbK ve ZK/U olacaktır. Berlin Senatosu Kültür ve Avrupa Bölümü, uluslararası değişim programları vasıtasıyla profesyonel sanatçıların sanatsal gelişimini ve kültürel alışverişi desteklemektedir.

Berlin Senatosu Kültür ve Avrupa Bölümü, fon imkânlarına bağlı olmak koşuluyla, şu dönemlerdeki çalışma programlarında misafir sanatçı bursu verecektir:

• Altı aylık 1 burs – Temmuz 2020’den Aralık 2020 sonuna kadar 
• Altı aylık 1 burs – Ocak 2021’den Haziran 2021 sonuna kadar

Son başvuru tarihi: 31 Ocak 2020, 18:00

Hedeflenen grup 
Burslar, esas ikâmet ve çalışma yeri İstanbul olan ve görsel sanatlar alanında belirli bir başarı göstermiş profesyonel sanatçıların sanatsal gelişimini desteklemeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler bu fon programının kapsamı dışındadır.

Fon desteğinin amacı
Burslar, profesyonel sanatçıların sanatsal gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Misafir sanatçı programının hedefi, sanatçıların ev sahibi ülkenin kültürünü daha derinden kavramaları, yerel sanat ortamını tanımaları, bağlantılar kurarak fikir alışverişi yapmaları ve ev sahibi ülkede sanatsal bir üretim yürütmeleri olanağını sağlamaktır. İşbirliği yapılan kurum ZK/U, İstanbul’dan gelecek sanatçılar için bir stüdyo daire temin edecektir.

Kültürel değişim bursu şunları kapsamaktadır:
• Aylık 2.000 Avro’luk burs (Berlin’e gidiş ve İstanbul’a dönüş seyahati, malzemeler, yaşama giderleri gibi harcamaları da kapsamak üzere).
• ZK/U’da bir stüdyo dairenin (kira ödemeden) kullanımı.*
icon-warning Banyo, mutfak ve teras ortak kullanılmaktadır (daha fazla bilgi için ZK/U websitesini ziyaret edebilir, ZK/U’daki yaşam koşullarıyla ilgili sorularınızı berlinistanbulresidency@gmail.com’a yöneltebilirsiniz).

Misafir sanatçı programı süresince, işbirliği yapılan kurum nGbK İstanbul’dan gelecek sanatçılara yardımcı olacak ve talep geldiği takdirde yerel sanat ortamıyla bağlantılar kurulmasını sağlayacaktır. nGbK ayrıca tüm vize işlemlerinde yardım sunacaktır. İşbirliği yapılan kurumların düzenlediği etkinlikler (açık stüdyolar, sergiler, sanatçı konuşmaları) İstanbul’dan gelen sanatçılara çalışmalarını uluslararası izleyiciye sunma imkânı verecektir. ZK/U’nun misafir sanatçı programı kent fenomeniyle ilgilenen sanatçılar, akademisyenler ve uygulayıcılar arasında disiplinlerarası bir değişim platformu sunmaktadır. Bu kurumlar, İstanbul’dan gelecek sanatçıların bagaj, kişisel eşyalar ve eserleriyle ilgili sorumluluk kabul etmediğinden, Berlin Senatosu Kültür ve Avrupa Bölümü yurtdışı seyahat sigortası (sağlık sigortası da dahil) yaptırılmasını tavsiye etmektedir.

Başvuru şartları 
Bu fon, görsel sanatlar alanında eserleri sergilenmiş ve belirli bir başarı sağlamış ve sanat pratiklerini geliştirmek için daha fazla imkân arayan sanatçıları hedeflemektedir. Adayların, uluslararası bir rezidans deneyiminin kariyer gelişimlerine nasıl bir katkıda bulunabileceğini açıklamaları beklenmektedir. Başvuru yapan sanatçı, Almanca veya İngilizceyi orta/iyi seviyede konuşabiliyor olmalıdır. Program boyunca kendilerine tahsis edilen yerde bulunmaları zorunludur.

Fonun tahsisi, sanatçıların seçimi 
Her yıl Depo tarafından davet edilecek, farklı uzmanlardan oluşan bağımsız bir jüri, başvurular arasından 10 ila 15 sanatçıdan oluşacak kısa aday listesini belirleyecek, bu liste içinden burs almaya hak kazanacak 2 sanatçının son seçimini Berlin’deki partner kurumların oluşturacağı jüri yapacaktır.
Bu yılki İstanbul jürisi, Asena Günal, Aslı Çetinkaya, Çağla İlk, Kevser Güler ve Nilüfer Şaşmazer’den oluşmaktadır. Berlin’deki jüri üyeleri daha sonra açıklanacaktır.
Kısa aday listesine girip girmediğiniz Şubat 2020’nin ikinci yarısında, bursu almaya hak kazanıp kazanmadığınız da Mart 2020 içerisinde bildirilecektir. Burs alan sanatçılar kamuya duyurulacaktır.

Başvuru yöntemi 
Başvuru Türkçe veya İngilizce yapılabilir. Kısa aday listesine seçilen sanatçıların, Berlin jürisinin değerlendirmesi için başvurularının İngilizce versiyonunu da teslim etmeleri gerekecektir.

Başvurular aşağıdaki link üzerinden yapılacaktır:

Başvuru Formu

Sorularınız için: berlinistanbulresidency@gmail.com

Not: Anadolu Kültür / Depo çalışanları ve aile fertleri burs başvurusu yapamazlar.
Sadece zamanında ve eksiksiz teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Sunulan tüm bilgiler gizlilik prensibiyle değerlendirilecek ve yalnızca misafir sanatçı programına yapılacak seçmeler çerçevesinde kullanılacaktır.

Berlin’de işbirliği yapılan kurumlar hakkında bilgi:

Neue Gesellschaft für Bildende Kunst (nGbK) 
nGbK 1969 yılında taban örgütlenmesiyle yapılanmış bir kurumdur ve bugün Almanya’nın en geniş ve önemli sanat topluluklarından biridir. nGbK’nın kendine has yapısı, üyelerin topluluğun tematik yönelimini doğrudan etkilemesine olanak sağlamaktadır: sergiler, müdahaleler, araştırma projeleri, etkinlik dizileri ve yayınlar interdisipliner proje grupları tarafından geliştirilmekte, ilk fikirden son uygulamaya kadar izlenmektedir. nGbK, yenilikçi bir güncel sanat ve sergileme mekânı olarak birkaç kuşaktır küratörler, sanatçılar ve yaratıcılar üzerinde iz bırakmıştır. Sunduğu sergilerin kavramsal çerçeveleri çığır açıcı olarak nitelendirilen nGbK sağladığı önemli itici güçle, sosyopolitik konuları ele almaya devam etmektedir. Irkçılık, Nasyonal Sosyalizm ve kentsel politikalar gibi temalar, göç(sonrası), kolonyalizm(sonrası) ve toplumsal cinsiyet sorunlarına özellikle odaklanarak tekrar tekrar tartışılmaktadır. Güncel söylemler ve konular açık biçimde, derinlemesine tartışılmaktadır. Sanat, toplumsal süreçler üzerinde etkisi olan bir eylem biçimi olarak anlaşılmaktadır. Aktif üyeler büyük kişisel özveriyle çalışmakta ve nGbK’nın kurucu üyelerinin yeni bir toplum arayışı fikrini daha da ilerletecek bir programa şekil vermeye uğraşmaktadır.
ngbk.de

ZK/U Center for Art and Urbanistics 
ZK/U 2012 yılından bu yana, Stadtgarten Moabit alanında eski bir demiryolu deposunda faaliyet göstermektedir. ZK/U sanatçı kolektifi KUNSTrePUBLIK tarafından, sanatsal pratikle kentsel araştırma ve kentsel toplum arasında ilişki kurmak üzere kurulmuştur. Binada dünyanın her tarafından yaklaşık 13 sanatçı dönüşümlü olarak yaşamakta ve çalışmaktadır. ZK/U sanatçılar ve kent araştırmacıları için rezidans programı yürütmektedir ve 2012’de açılmasından bu yana 300’den fazla kişiye 2-8 aylık sürelerle ev sahipliği yapmıştır. “Yaşama ve çalışma” alanı sağlar: konaklama için stüdyo, wifi, ortak kullanım alanları, ortak ve özel üretim alanları, dışarıya açık etkinlikler, konuşmalar, gösterimler, performanslar ve sunumlar için bir platform. ZK/U kent üzerine disiplinler arası teori ve pratikle ilgilenen sanatçılara, akademisyenlere ve diğer profesyonellere açıktır. ZK/U bağlamsaldan, müdahaleciye, kavramsaldan kamusal sanata, belirli temalara odaklanan tüm güncel sanat pozisyonlarıyla ilgilidir. ZK/U’daki çalışmalar, coğrafya, antropoloji, kentsel planlama, mimarlık ve beşeri bilimler gibi disiplinlerde geliştirilen kuramsal ve pratik temelli eleştirileri takip etmektedir.
zku-berlin.org/residency


Similar Posts