Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu etkinlik geçti.

« All Etkinlikler

ḤARĀM Filmi Gösterimi ve Tartışma

04/05/2019 @ 19:00 - 21:00

Tarih: 4 Mayıs 2019, Cumartesi
Saat: 19:00

Cynthia Madansky’nin halen “Paylaşılan Kutsal Mekânlar” sergisinde yer alan, ḤARĀM isimli filminin gösterimini, akademisyen İlker Aytürk ve sanatçının katılacağı bir tartışma takip edecek.

ḤARĀM, Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi içinde yer alan Harem-üş Şerif’deki güncel durumu betimleyen bir deneme-filmdir. Film, bu kutsal alanda Üçüncü Yahudi Tapınağı’nı inşa etmeyi ve bu kutsal İslamî mekânın kontrolünü ele geçirmeyi hedefleyen ve gittikçe büyümekte olan Tapınak Tepesi Hareketi üzerine düşünüyor.

İsrail’de ve İşgal Altındaki Topraklar’da bulunan kutsal mekânların şu anki hukuki statüsü sürekli bir uyuşmazlık ve çatışma konusudur. Bu durum, tümü içinde en önemlisi olarak addedilen mekânın isimlendirilmesinden bile anlaşılabilir; Müslümanlar için Harem-üş Şerif, Yahudiler için Tapınak Tepesi. Filmin gösteriminin ardından, Cynthia Madansky ve İlker Aytürk, dini mekânların statülerini dini-siyasal amaçlar doğrultusunda değiştirme girişimlerinin sosyopolitik sonuçlarını, bu eğilimin örneklerinden biri olan Tapınak Tepesi Hareketi’ne referansla tartışacaklar.

ḤARĀM,
Cynthia Madansky
16mm, 42 dk. 2017
İbranice, Arapça, İngilizce. Türkçe altyazılı

Cynthia Madansky çeşitli ödülleri bulunan bir sinemacı ve ressamdır. Filmleri, otobiyografi, deneysel yöntemler, sinema verité, yazılı anlatım, etnografik gözlem gibi sinemasal geleneğe ait hibrid formların yanı sıra dans ve performansı da birleştirir. 16mm, super 8 ve video kullanarak ürettiği filmleri, siyasetin bireylerin günlük yaşamları üzerindeki etkilerini betimlerken, kişisel sorumluluk ve ulusal hesap verebilirlik kavramlarını sorgular. Otuz yıl içinde, sinema perdesinde ve çok kanallı yerleştirmeler halinde gösterilen 28 film üretti. Filmleri, uluslararası müzeler, sanat mekânları ve festivallerde gösterildi.

İlker Aytürk, Bilkent Üniversitesi’nde siyaset bilimi doçentidir. Araştırma alanları içinde, güncel olarak aşırı sağ hareketlere odaklandığı, İsrail ve Türkiye siyaseti bulunmaktadır. Tel Aviv Üniversitesi, Kudüs İbrani Üniversitesi ve Paris EHESS’te misafir öğretim üyesi olarak, Chicago Üniversitesi’nde Fulbright bursuyla çalışmalarını sürdürdü. Halen, Türkiye’de 1945-1980 arası aşırı sağ anti-semitizm üzerine bir kitap hazırlamakta.

Tartışma İngilizce olacaktır.

Detaylar

Tarih:
04/05/2019
Saat:
19:00 - 21:00
Etkinlik Kategori: