Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu etkinlik geçti.

« All Etkinlikler

13 Metrekare: İçeriden ve Sürekli

24/02/2022 - 16/04/2022

Sanatçılar: Amar Kılıç, Ayda  Bayruğ, Ayhan Akikol, Aysel Alver, Baran Aykutbay, Bawer Doğanay, Beritan Çiftçi, Canan Budak, Cebrail Özmen, Ceylan Amak, Hamdullah Aydoğan, Hasan Abiç,  İrfan Amida, Leyla Keskin, Mahmut Akdemir, Yasin Özçetin

Hazırlayanlar: Evrim Kavcar, Zeynep Ataş, Canan Budak, Amar Kılıç

13 Metrekare Sanat Kolektifi, 2018 yılında başlattığı bir araştırma ve arşiv projesi olan Kayıt, ve devamında gelen Kayıtdışı ve Kayıtta ile Mardin’in hafızasında saklı hikâyeleri belgeleyerek, kent belleğine parça anlatılardan oluşan alternatif katmanlar eklemeye çalışıyor. Kolektif, çalışmalarını fotoğraf, heykel, felsefe ve mimarlık gibi farklı alanlarda uzmanlaşan üyeleriyle, Mardin ve çevresinde yaşayan ve kendine üretim platformu bulamayan kişiler, sanatçılar ve ustalarla bir araya gelerek gerçekleştirmekte.

Bu sergi, Mardin’de olanı İstanbul’a taşımıyor. Tabandan gelişen organik bir yapının çalışma pratiğinden kesitleri, meraklı izleyiciye kısmen açıyor. Doğduğu ve yaşamaya devam ettiği yer ile kurduğu temasın doğasını hissettirecek üç projeden seçtiği parçaları, Depo’nun mekânıyla buluşturuyor.

Kayıt, 13 Metrekare’nin kentin belleğinin izini sürmek üzere yürüttüğü bir araştırma projesi. Kayıt’tan seçilmiş iki çalışma, bilinen tarih anlatılarından farklı, daha görünmeyen, kenarda köşede kalmış insan ve mekân hikâyelerine odaklanırken, Kayıtdışı toplumsal anlamda ağır izleri olan ve genelde saklı kalan konular üzerinden bizleri kent mekânlarının belleği ile buluşturuyor. Kayıtta ise mekâna içkin bir tavırla sanatçı-zanaatkâr işbirliği ile üretilmiş çalışmalardan cismani alıntılar yapmayı deniyor.

13 Metrekare Sanat Kolektifi, tüm bu çalışmaları mümkün kılan ekibine, katılımcılarına ve projelere fon desteği sağlayan Kültür İçin Alan’a içtenlikle teşekkür eder.

 

Detaylar

Başlangıç:
24/02/2022
Bitiş:
16/04/2022
Etkinlik Kategori: