Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu etkinlik geçti.

« All Etkinlikler

Açık Masa İştirak Programı 2010-2011

03/11/2010 @ 08:00 - 30/06/2011 @ 17:00

3 Kasım 2010 – 30 Haziran 2011

Açık Masa | İştirak* Programı Depo’da

Açık Masa, Tütün Deposu’nda İştirak başlıklı program çerçevesinde çeşitli konukları ağırlayarak bir tartışma ve paylaşım zemini oluşturmayı amaçlıyor. Kasım ayından itibaren başlayacak program, daha önceki Açık Masa etkinliklerinden farklılaşarak sadece sanatçıları değil yanı sıra kolektifler, yazarlar, sosyologlar, eğitmenler, küratörler ve eleştirmenler gibi farklı pratiklerde üreten kişileri de içeriyor.

Bir dizi açık katılımlı yuvarlak masa toplantıları şeklinde gerçekleşecek etkinliklerde sanatçı Mürüvvet Türkyılmaz, “Yan Masa” ismiyle farklı şekillerde işleyecek bir eklenti sunuyor. Yan Masa; sanatçının desenler, belgeler, performanslar vb. çeşitli şekillerde müdahalelerde bulunacağı ve katılımcılar tarafından da dokümanların paylaşılabileceği bir alana işaret ediyor.
www.acmasa.blogspot.com adresinden, gelecek etkinliklere ilişkin duyurular, dokümanlar ve açık masa arşivine ulaşabilirsiniz.

Mürüvvet Türkyılmaz tarafından yürütülen Açık Masa İştirak Programı Elmas Deniz işbirliğiyle gerçekleşiyor.

* İştirak: 1. Ortaklık, ortak olma, ortaklaşma, birlik, paydaşlık. 2. Yer alma 3. Katılma, katılım. Bir başka tanıma göre, “riskin paylaşılması”.

Kelime için Ferda Erdinç’e teşekkür ederiz.

İştirak Programı | 2010-2011

3 Kasım 2010: Pelin Tan, Yaşar Adanalı
Davetlileri: Erdoğan Yıldız, Şaban Dayanan
Yan Masa: Açık Alanlar

| Kentin sosyal dinamikleri ve sanat üretimiyle ilişkileri |

“Kentsel dönüşüm, ister Sulukule, Tarlabaşı, Fener-Balat Dönüşüm Projeleri gibi devlet eliyle zorla dayatılsın, ister de Cihangir, Çukurcuma, Asmalımescit, Tünel, Galata ve Tophane çevresinde olduğu gibi sermaye baskısı ile mutenalaştırma / soylulaştırma şeklinde gerçekleşsin, yapısal olarak şiddet içeren bir süreci ifade etmektedir.” Yaşar Adanalı, Birgün gazetesinde yayımlanan “Tophane 2010” başlıklı yazısından.

“Yerellik, küreselleşmenin ikili yapısının sınırlı çerçevesi dahilinde değil de, bir direniş pratiği olarak düşünebilir mi?” Pelin Tan, 2007 İstanbul Bienali kataloğundaki yazısından.

3 Aralık 2010: Erinç Seymen
Davetlileri: Mehmet Tarhan, Göksun Yazıcı, İsmet Akça
Yan Masa: Açık Yürek
| Militarizm, vicdani ret ve savaş ekonomisi |

Açık Masa’nın bu buluşmasında konuşmacılar militarizmin toplumsal cinsiyet kodları ve heteropatriyarka ile ilişkisi, vicdani reddin toplumsal ve hukuki açmazları, savaş gerçekliğinin hamaset dilindeki tezahürlerini tartışmaya açacaklar.

11 Ocak 2011: Elmas Deniz
Yan Masa: Açık Işık

| Rahatsız kişi |

İstanbul’da işlerim üzerine konuşmaya pek de fazla fırsat bulamadığımı görüyorum. Bu nedenle bu toplantıyı bu yönde değerlendirmek hoşuma gidecek. Son dönem “yoksulluk” daha doğrusu “yoksulluk korkusu” üzerine ürettiğim yeni birkaç işten, sanatçı olmayı yazarlık, sanat eleştirisi, küratörlük ve nihayetinde yayıncılık pratikleriyle genişletmeme yol açan bir dizi fikirden bahsetmek, kurucusu ve editörü olduğum Merkezkaç yayınlarının ilk kitabı olan Redler Kitabının oluşum süreci hakkında konuşmak isterim.


2 Şubat 2011: Selim Birsel

Davetlileri: Can Altay, Adnan Yıldız, Ali Akay
Yan Masa: Açık Büfe

| Soytarı, flanör, bahçıvan ve aşçı |

Bir sabah uyandığımda banyoda sular kesikti. Koyu kırmızı tozlu yolluk halıdan yürüdüm, salona indim. Dün geceki partiden kalan boş içki şişeleri, küllüklerden taşan sigara izmaritleri, tavuk kemikleri, dökülmüş meyve suları, kurumuş kahve fincanları harabesinin arasından geçtim, pencereyi açtım. Dışarıya uzandım, havayı kokladım ve…

Selim Birsel, 2010

5 Mart 2011: A77 Kolektifi
Davetlileri: Arzu Yayıntaş, Burak Delier
Yan Masa: Açık Adres
| Yokoluş süreci ve kayıtları |

Liman
yoksulluk tüm zenginliğin kaynağıdır
kendi çölünü bulmak

Gelişme
çatışmaları koruyarak aşma
ikinci doğa üzerinden birinci doğa yanılsamaları

Çıkış
güncel sanat etkinliği: kolektif duygulanımsal emek biçimleri ve bunların enstrümanları ile kapitalizmin kendi yıkım sürecinin kayıtlarının tutulduğu faaliyetlerin genel adı.

6 Nisan 2011: Evrim Altuğ
Yan Masa: Açık Deniz
| ‘Kritik Sanat’: Sanat Kritiği |

3 Mayıs 2011: Dilek Winchester
Davetlileri: Şemsa Özar, Zerrin İren Boynudelik, Esra Sarıgedik, Banu Cennetoğlu
Yan Masa: Açık Kapı
| Adres yok, ihtimal var! Kayıtdışı ekonominin gölgesinde bir parazit: Kayısı Kent A4 |

Alışıldık sanat mekânlarının dışında, sanat piyasasının dayattığı kurallara uymak zorunda kalmayan bir sanat üretimi mümkün mü? Kayısı Kent A4, kendini yasal olmayan ama görmezden gelinen kayıtdışı ekonominin akışına bırakmış, kentsel alanda katılıma ve işbirliğine dayalı bir proje. Şahane bir anonim tasarım örneği olan seyyar PVCci/fotokopici tezgâhlarında iyi huylu bir parazit olarak çoğaltılmakta ve dağıtılmakta olan bu fanzin/fanzinimsi/A4 kağıda kopyalanabilecek şey dizisinin her sayısını farklı bir sanatçı hazırlamakta. Projeyi tasarlayan ve yürüten Dilek Winchester’ın hazırladığı giriş sayısını takiben Evrim Kavcar, Burak Bedenlier, Nalan Yırtmaç, Delphine Rigaud ve Stephan Kurr’un hazırladığı sayılar çıktı. Kayısı Kent A4, yoluna xurban, Yasemin Özcan Kaya, Vaghram Aghasyan ve Jorge Mendez Blake’in hazırlayacağı sayılarla devam edecek.

16 Haziran 2011: Nazli Gürlek
| Son dönem çalışmalar üzerine |
Yan Masa: Açık Devre

İstanbul’da yaşayan Nazlı Gürlek, bağımsız küratörlük pratiğini yazarlık, editörlük, sergi yapımcılığı gibi alanlara yayarak bireysel ve kolektif işlere de imza atmayı başarmış önemli bir isimdir.”son dönem çalışmalar üzerine” başlıklı konuşmasında Gürlek, bu farklı alanlardaki deneyimlerini dinleyici-katılımcılar ile paylaşacaktır.

30 Haziran 2011: Esra Sarıgedik Öktem, Yavuz Parlar, Seçil Yersel, Özge Açıkkol
Tartışmacı: Evrim Altuğ
| Benim Kentim’in Ardından |
Yan Masa: Açık Kitap

Açık Masa | Hakkında

Açık Masa, sanatçı Mürüvvet Türkyılmaz tarafından 2000 yılında başlatılan bir paylaşım zeminidir.

Açık Masa, 2000 yılında sanatçı konuşmalarıyla başladı. Davet edilen sanatçılar ve onların davet ettikleri kişiler ile birlikte, kendi pratiklerini masaya yatırdıkları bir seri konuşma, Hale Tenger ile başlayarak Apartman Projesi mekânında yapıldı.

2001 yılında Apartman Projesi ile İzmir’de yaşayan ve çalışan sanatçılar ile tanışmak üzere yapılan bir ziyaret ile Güzelyalı’da Gümüş Bilardo Salonu’nda genç sanatçılarla geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi.

2007 yılında Platform Garanti Güncel Sanat merkezinde yer alan “Açık Kütüphane” sergisine davet edilen Açık Masa çerçevesinde sanatçılar Esra Okyay, Ramazan Bayrakoğlu, Leyla Gediz, Canan ve Hafriyat’ın konuk olduğu bir dizi konuşma düzenlendi.

2008 yılında küratörlüğünü Övül Durmuşoğlu’nun gerçekleştirdiği “Çalış Odayı” sergisine bireysel olarak davet edilen Mürüvvet Türkyılmaz bu etkinlik çerçevesinde Açık Masa etkinliği düzenleyerek Can Altay ve Marjin Van Kreij’in sanatsal üretimlerini paylaştığı iki toplantı gerçekleştirdi.

Açık Masa bu yıl Depo’da İştirak başlığı altında bir dizi toplantı düzenliyor.

www.acmasa.blogspot.com

AÇIK MASA
İŞTİRAK

2000 yılından bu yana ağır aksak açılan, arada kısa ayağına destek arayan Açık Masa’ya artık daha da ihtiyaç duyuyorum. Uzun zamandır şu soruları sormaktayım: İnsanlar en çok nerede, ne zaman konuşuyor? İnsanlar en çok nerelerde toplanıyor? İnsanlar sorunlarını kime anlatıyor, kimden hesap soruyor?  Telefon, internet, sosyal ağ insanları ne kadar açık kılıyor?  İnsanlar hangi hızı yakalamaya çalışıyor?  Kolektif zihniyet, emek, uğraş, üretim ve iş tanımları yeniden tespit edilebilir mi? Birarada yaşam nasıl mümkün kılınır? Batı’nın bildik sanat tarihinde, Birinci Dünya Savaşı’nın sanatçılar üzerinde yarattığı travma, Dada tavrının patlamasına neden olmuştu. Türkiye’de yaşanılan birçok toplumsal travmanın, katmanlaşarak bir savaşa dönüşmesine rağmen, sanatta neden bir patlama olamadı, olamıyor?  Açık ya da kapalı alanlarda biraraya gelen kalabalık nasıl bir sosyalleşmenin sonucudur? Sanatın özerklik alanını yeniden keşfetmek mümkün mü?

….
İştirak mümkün mü? Bu soruların peşindeyken, bunları besleyen başka sorularla buluştum. Açık Masa, sorularını paylaşmak, konuşmak, yanıt aramak, bulmak isteyen kişileri biraraya getirme niyetiyle açıldı. Özellikle, Avrupa Sosyal Forumu 2010 kapsamında 1 Temmuz’da Depo’da gerçekleşen Radikal Estetik seminerindeki konuşmaların ardından, Asena Günal’ın bu tartışmaları sürdürmeye ihtiyaç var demesi, Açık Masa’nın yerini belirledi. Elmas Deniz’in yardımlaşma, süreci paylaşma önerisi, Açık Masa’ya yeniden ışık verdi. Aynı zamanlarda, Ferda Erdinç ile sanat ve kolektivizm üzerine yaptığımız sohbetlerde, kendisinin iştirak kelimesini kullanması, Açık Masa’nın başlığına temel attı. Depo’da buluşmak ise ayrı bir önem taşımakta benim için. Depo’nun, öncelikle şehirde seçtiği konumu, biriktirdiği belleği, önerdiği kültür paylaşımı ile insanları kendi bünyesinde buluşturmayı amaçlayan açık bir yapı olduğuna inanıyorum.  Bu buluşmaların, yaşamın yüksek çözünürlüklü büyüsü içinde yolumuzu açık kılacağını umuyorum.
Mürüvvet Türkyılmaz

 

Detaylar

Başlangıç:
03/11/2010 @ 08:00
Bitiş:
30/06/2011 @ 17:00
Etkinlik Kategori:

Mekan

Depo İstanbul
DEPO / Tütün Deposu Lüleci Hendek Caddesi No.12 Tophane
İstanbul, 34425 Turkey
Telefon:
+90 (212) 292 39 56 - 57