Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu etkinlik geçti.

« All Etkinlikler

Açık Masa

01/12/2012 @ 08:00 - 08/06/2013 @ 17:00

1 Aralık 2012 – 14 Mayıs 2013

Açık Masa 2012-13 Programı
DEPO, 2010 yılında Mürüvvet Türkyılmaz tarafından düzenlenen ‘Açık Masa’ adlı aylık tartışma programına ev sahipliği yapmaya başladı. Açık Masa İştirak tartışma programının ilk iki yılında, davet edilen sanatçılar, küratörler, kolektifler, eleştirmenler ve sosyal bilimciler tarafından yapılan tartışmalarda odaklanılan konulardan bazıları, sanatın mutenalaşma süreçlerindeki rolü, sanat eleştirisi, kamusal alanda sanat, küratörlük pratiği, sanatta sansür, sanat sermaye ilişkileri, sanat feminizm ilişkileri ve sanat eğitimidir. Geçen iki yıllık programın konuşma kayıtlarının birer DVD kopyasını DEPO’dan edinebilirsiniz.

Bu yıl, Açık Masa İştirak Programı, Turgut Tarhanlı, Erdoğan Yıldız, Neşe Ozan, Kamusal Sanat Laboratuvarı, Sevil Tunaboylu, Zeyno Pekünlü, Eda Gecikmez, Yasemin Özcan, Elif Kamışlı, Tony Ventura ve Yaygara’yı davet ediyor.

Mürüvvet Türkyılmaz bu programda da, ‘Yan Masa’ ismiyle farklı şekillerde işleyecek bir eklenti sunmayı sürdürüyor. Türkyılmaz bu sene Yan Masa’yı, bir sonraki oturuma kadar geçici bir sergi işlevi görecek bir ‘Şeffaf Masa’ olarak tasarlıyor.

www.acmasa.blogspot.com

1 Aralık 2012 Cumartesi, 18.30

Haklar aktivizmi ve sanat
Aktivizmde taktik ve strateji üzerine bir tartışma

Turgut Tarhanlı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

Haklar aktivizminin özü, hakların tanınması, korunması ya da geliştirilmesi üzerinden bir eylemlilik halini ifade eder. Yaratıcılık, böyle bir eylemin ön plandaki karakteridir. Ama hangi hedefe varmak üzere ve hangi araçlarla geliştirilecek bir yaratıcılık? Bu temel sorular, aktivizmin anatomisi olarak da açıklanabilecek başka soruları da doğurur. Bunlar, aslında bu süreci tanıma, keşif ve öğrenmenin başlangıç sorularıdır. Ve başka sorularla bu keşif süreci ilerler: ‘Kimi ya da kimleri tanıma’ veya ‘neyi ya da neleri keşif’ gibi. Sonuçta yapılacak olan, bu soruları bir sanatsal ifade özgürlüğünün aktivizmi bağlamında tartışmaktır.

21 Aralık 2012 Cuma, 18.30
Kadınların Dayanışmacı Üretimi: Kader Kısmet Atölyesi

Neşe Ozan
Davetlisi: İlhan Sayın

Kader Kısmet Atölyesi, geçim için evde ortaklaşa elişi yapan bir dayanışma grubudur. Grup, mahallenin yıkımından hayatı etkilenen Sulukuleli kadınlar ve onlarla dayanışan aktivistler tarafından kuruldu. Kumaş üzerine elle baskı tekniklerini öğrenen grup üyeleri, emeklerini birleştirerek, zorlaşan yeni hayat koşullarının üstesinden gelmeye çalışıyorlar. Bu grupta bilen bilmeyene öğretiyor, birbirini destekliyor. Birarada çalışmaktan doğan güzellik herkese çok iyi geliyor… Kader Kısmet Atölyesi, kalıcılığı ve kendi ayakları üzerinde durmayı dayanışmada arayan bir yerel deneyim olarak yoluna devam ediyor.

Kültürel Aracılar
Erdoğan Yıldız
Davetlileri: Ece Sarıyüz, Fevzican Abacıoğlu

Gülsuyu Gülensu Mahalleleri Maltepe’de 2004 yılından bu yana dönem dönem “Kentsel Dönüşüm” süreci ile uğraşan üniversiteler, ilçe belediyesi, aktivist gruplar, platform vd. kurumlarla çalışmalar yürütmüştür. Bu çalışmalar içinde belki de en özgün olanı “Kültürel Aracılar” olmuştur. Kısaca periferide kültür kendini nasıl ifade ediyor sorusundan yola çıkan Kültürel Aracılar mahallede bir mekanda dönem dönem yaratıcı mimarlık, sanat performansları ve söyleşilerle 2 yıla yakın bir çalışma yürütmüştür. Gözlemler öyle gösteriyor ki; mahalleleri savunma araçlarında bilinen anlamın dışında başka türlü “Barikat” ların da mümkün olabileceğini düşündürmüştür.

26 Ocak 2013 Cumartesi, 16.30
Kamusal Sanat Laboratuvarı

Kamusal Sanat Laboratuvarı sanat alanı ve politik alan arasına kazılmış bir tünel olarak tasarlandı. Bir sanatçı örgütü değil, mekânı, zamanı, çalışma koşullarını, insan ilişkilerini ve yaşamı daha insani hale getirmek için “somut düşünceler” üretmek isteyen herkese açık kolektif bir deney alanı olarak kuruldu. Laboratuvar her hafta yapılan ve herkese açık olan toplantılarda karar alan, bağımsız, anti-hiyerarşik bir yapı. Toplumsal hareketler, sendikalar ve meslek örgütleri ile dayanışma içinde hem refleks eylemler, hem de uzun soluklu etkinlikler üretiyor.

Kamusal Sanat Laboratuvarı çalışmalarına 2011 yılı Temmuz ayında İstanbul Bienali sırasında gerçekleştirdiği eylemle başladı. Laborantlar 12. Uluslararası İstanbul Bienali’nin tanıtımı için İKSV tarafından hazırlanıp dolaşıma sokulan kartların replikalarını ürettiler ve Bienal’in açılış töreni sırasında dağıttılar. Replika kartlar kazındığında ortaya Bienal sponsoru Koç ailesi ve 12 Eylül askeri darbesi arasındaki ilişkileri teşhir eden bir mektup çıkıyordu. Laboratuvar’ın, sanat kurumunun işleyiş biçiminin sosyo-ekonomik sonuçlarını tartışmaya açmak için gerçekleştirdiği performansları, bugün bir gerilla görüntü üretme ağı örme çabası izliyor.

Kamusal Sanat Laboratuvarı tepkisel olmanın yanı sıra kurucu da olabilecek kültürel politik araçların ve mekânların kurgulanmasının olanaklarını tartışmak üzere Açık Masa’ya geliyor.

27 Şubat 2013, Çarşamba, 18:30

Sanatçı Konuşması: Eda Gecikmez, Zeyno Pekünlü, Sevil Tunaboylu

künye: sanat, kadın, mekan, sansür, eylem, örgütlenme, kolektivite

Açık Masa’nın yeni davetlileri Eda Gecikmez, Zeyno Pekünlü ve Sevil Tunaboylu hem sanatsal pratiklerinde hem de bu pratiklerle birlikte yürüttükleri çalışma gruplarında, anlık yanyanalıklarda ve uzun vadeli örgütlenme girişimlerinde sık sık biraraya geldiler. Hem sanatçı hem de birey olarak kafalarını kurcalayan konular etrafında örülen bu birlikteliğin yolu feminist hareketten, sanatçı haklarına, sansürden kentsel dönüşüm karşıtı hareketlere pek çok muhalefet alanında kesişti.

Bu defa kendi çalışmalarını paylaşmak ve tartışmak üzere yan yana geliyorlar; farklı pratiklerinin, eylemliliklerinin, deneyimlerinin sanat üretimlerine nasıl yansıdığını İştirak Programı’nda Açık Masa’ya yatırıyorlar.

27 Mart Çarşamba, 18:30

Yasemin Özcan

Davetlisi: Ceren Özselçuk

Yasemin Özcan, Transfer Ziyareti (2007), üçyüzbir (2009), Koş (2010) ve Hep konsoloslukta evlenilecek değil ya! (2012) işleri bağlamında son dönem pratiğini paylaşacak.

14 Mayıs Salı, 18:30

Elif Kamışlı – Galeri sanatçı ilişkisi: Farklı modeller

Tony Ventura – Koleksiyonerlik, Sanat, Güzel Sanat

Galeri-Sanatçı İlişkisi: Farklı modeller
Pek sık tanık olmasak da farklı galeri modellerinin var olduğunu hatırlamak, içinde bulunduğumuz geçiş sürecinde sanatçıların kendilerini güçlendirmeleri için iyi bir fırsat. Çağdaş sanat sahnesinin kalbini oluşturan Avrupa’da ve Amerika’da sanatçısını destekleyen, onun üretim yapmasını kolaylaştıran, dolaşımını arttıran, hayatını hafifleten, küratöryel bir destekle üretime odaklanmasını sağlayan ve sanatçısıyla birlikte büyüyen ve güçlenen birçok galeri var. İki tarafın da birbirine değer kattığı bu ilişkide, herkes biliyor ki sanatçıların ağırlığı daha fazla; çünkü sanatçı olmadığı sürece mekanlar boş duvarlardan öteye geçemiyor.

 

Detaylar

Başlangıç:
01/12/2012 @ 08:00
Bitiş:
08/06/2013 @ 17:00
Etkinlik Kategori:

Mekan

Depo İstanbul
DEPO / Tütün Deposu Lüleci Hendek Caddesi No.12 Tophane
İstanbul, 34425 Turkey
Telefon:
+90 (212) 292 39 56 - 57