Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu etkinlik geçti.

« All Etkinlikler

Dilek Winchester – Boşluk ve Kaide

12/09/2019 @ 11:00 - 03/11/2019 @ 19:00

12 Eylül – 3 Kasım 2019

Açılış: 11 Eylül Çarşamba, 18:30

Dilek Winchester’ın kişisel sergisi Boşluk ve Kaide, Depo’nun giriş katına yayılan aynı isimli, mekâna özgü yerleştirmeden oluşuyor. 2019’un Mayıs ve Eylül ayları arasında sanatçı tarafından 89 kişiyle yapılan görüşmeler ve yazışmaları takiben, 44 farklı adresten teslim alınan 81 kaide Depo’nun çatısı altında buluşuyor. Aralarında müzeler, sergi ve araştırma merkezleri, galeriler, sanatçı inisiyatifleri, sabit mekânı olmayan sanat girişimleri, öğrenci sergileri düzenleyen kurum ve oluşumların bulunduğu bu mekânlardan gelen kaideler sanatın oluşturduğu kamusal alanın bir temsili olarak yerleştirmeye dahil oluyor.

Kaidelerin ödünç alındığı kurumların ve aracılık eden kişilerin listesi sanatçı merkezli, öznel bir listedir. Seçim kriterleri sanatçı tarafından şöyle tarif edilmektedir: “Bu listede sanatçı olarak dahil olduğum, beraber çalıştığım, beslendiğim, üzerine araştırma yaptığım, benim ve sanatçı arkadaşlarımın eserlerini sergileyen, izleyici olarak takip ettiğim, kendi sanat üretimime olan etkilerini gözlemlediğim, üzerine yazı yazdığım, hakkında fikir beyan ettiğim, kısacası benim dünyamda yeri olan kurum, inisiyatif, oluşum ve girişimler, parçası olduğum kamusallığı oluşturan yapılar yer alıyor.”

Sanatçı kavramsal çalışmalarında daha çok dil, çeviri, alfabe reformları, tiyatro, sözlü tarih ve duyguların ifade biçimlerine odaklanır. Katılım ve işbirliğine dayalı bir sanat pratiği olan Winchester, Boşluk ve Kaide’de de kendi sosyal ağında bulunan sanatçı ve sanat çalışanlarını ödünç alma/verme edimi (ya da çağrısı) ile katılmaya davet ediyor. Bu yerleştirmede, kendi sergi hafızasını beraberinde taşıyan; ilerde başka sergiler için kullanılmayı bekleyen kaideler, İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve İzmir’deki farklı sanat mekânlarından toplanıyor. Bu kaideler üzerlerinde sergilenmiş eserlerin çeşitliliğini yansıtan teşhir üniteleri olarak geçmişte yapılmış onlarca serginin belleğini taşıyor olmalarının yanı sıra, ileride yapılacak, yapılması hayal edilen, yapılamayacak olsa bile emek verilecek onlarca serginin ihtimalini, potansiyelini, üzerlerindeki boşluklarla taşıyor.

Dilek Winchester, Londra’daki Central Saint Martin’s College’da öğrenim gördü. Katıldığı sergiler arasında 206 Odalı Sessizlik: Büyükada Rum Yetimhanesi Üzerine Etüdler, Galata Rum Okulu (2018); Aichi Trienali (2016); Yüzyılların Yüzyılı, Salt Beyoğlu (2015); ‘A Solo Show’, Atina Ulusal Güncel Sanat Müzesi (2013); Home Works 6, Ashkal Alwan (2013) ve Müslüman Mahallesinde Salyangoz Satmak, Westfalischer Kunstverein (2012) bulunuyor. İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

icon-file-text Broşür
Dilek Winchester
Ayşe H. Köksal
Erman Ata Uncu

Basın

Kasım – Aralık 2019
Dünya’nın göbeğindeki bir yırtık
Unlimited

Detaylar

Başlangıç:
12/09/2019 @ 11:00
Bitiş:
03/11/2019 @ 19:00
Etkinlik Kategori: