Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu etkinlik geçti.

« All Etkinlikler

Paralel Pop-Oryantalist Modernizmler

03/11/2012 @ 11:00 - 04/11/2012 @ 17:00

3 – 4 Kasım 2012

1960’lara dair kolektif hatıralarda “Tatlı” sıfatı çoğunlukla farklı Batı dışı kültürel, sosyopolitik ve ekonomik bağlamlarda üretilen yeni seslerin ve pop kültürlerin ortaya çıkışını niteler. Şimdiye kadar bu yeni ses manzaraları ve onlara eşlik eden hayat tarzları esasen Batı kültürel hegemonyasının anlatısı dolayımıyla anlamlandırıldı. Batı kültür endüstrilerinin, trendlerinin ve biçimsel etkilerinin sömürgeleştirici güçlerinin işaretleri oldular. Oysa bu kültürel fenomenleri yaratan bağlam ve durumlar, ve barındırdıkları muğlak kimlik potansiyelleri üzerine düşünmek 60’ların özgürleştirici enerjilerinin ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor. Sadece başka modernizm mantıkları öne sürmekle kalmayıp aynı zamanda toplumun muhafazakâr ve gelenekselci kesimlerine hitap eden çok çeşitli paralel pop kültürler doğurdular.

Yirminci yüzyılın başlarından beri geleneksel kültür formları çeşitli modernist yerel kültürel projeler ve onların milliyetçi veya enternasyonalist ideologları tarafından temellük edildi ve yeniden yorumlandı. 1960’lı yıllarda, yeni gelişen kent müziği kültürlerinin yatay bir nitelik kazandığını ve merkezden yayılan “milli kültürlerin” modernleşmiş, ideolojikleşmiş ve politikleşmiş müzik türlerinin arasında açılan boşlukları doldurmaya başladıklarını görüyoruz. Ve bu yeni ortaya çıkan kültürler çoğu zaman özlerinde apolitik olsalar da yerel bağlamlarında güçlü kültürel direniş enerjileri ürettiler. Bu kültürlerin yerel bağlamlarında marjinalleştirilmesi çok popülerleşmelerini önleyemedi. Bu da 1960’lardan beri farklı toplumlarda gerçekleşen tabakalaşmaya paralel şekilde gerçekleşti.

“Paralel Pop-Oryantalist Modernizmler” başlıklı seminer bu konulara odaklanacak. “Tatlı 60’lar” projesinin bir parçası olan “Uzayda Bir Elektrik Hasıl Oldu: 1960’larda Müzikli Türkiye” çerçevesinde düzenlenecek etkinlikte 1960’larda ortaya çıkan (Arabesk, RABIZ, Novokomponovana muzika, Etnophonie gibi) yeni folklor ve kent kültürlerinin farklı yönlerini, eğlence endüstrisi tarafından nasıl uyarlandıklarını ve sosyal ve politik dönüşümlere etkilerini analiz etmeye çalışacağız. Türkiye’de epey tartışılmış “arabesk”e benzeyen formların ve toplumsal olguların ne şekilde ortaya çıktığı ve alımlandığı meselesini, Mısır, Özbekistan, Azerbaycan, Ermenistan, Sırbistan ve Romanya örnekleri üzerinden ele alacağız.

“Tatlı 60’lar”, Batı dışı coğrafyalarda, 60’ların büyük anlatısına dahil edilmemesi sebebiyle bilinmeyen, azımsanan ve saklı kalan bağlam ve sınırları güncel, sanatsal ve teorik bakış açıları aracılığıyla inceleyen uluslararası bir araştırma projesidir.

Avrupa Kültür Programı 2007-2013 ve tranzit.at tarafından desteklenen proje tranzit.at, Viyana’nın koordinatörlüğünde, Architekturzentrum, Viyana, WHW, Zagreb ve Anadolu Kültür, İstanbul işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir.

Paralel Pop-Oryantalist Modernizmler
3-4 Kasım, Cezayir Salon
Hayriye Caddesi No.12, Galatasaray Beyoğlu, İstanbul
Program

3 Kasım/ November
Cumartesi / Saturday

14:00 Sunuş / Introduction
Ruben Arevshatyan, “Tatlı 60’lar” projesi küratörü / Curator of the project Sweet 60s

14.30 “Uzayda Bir Elektrik Hasıl Oldu: 1960’larda Müzikli Türkiye” sergisi üzerine / About the exhibition “A Kind of Electricity Appeared in Outer Space: Musical Turkey in the 1960s”
Derya Bengi, Sergi küratörü / Curator of the exhibition

15.00 RABIZ kültürünün nedeni olarak DeStalinizasyon / DeStalinization as a reason of RABIZ culture
Vardan Jaloyan, Sanat eleştirmeni ve tarihçisi / Art critic and historian

15.30 RABIZ in the context of 1960s / 1960’lar bağlamında RABIZ
Hrach Bayadyan, Kültür eleştirmeni / Cultural critic

16.00 1960’lar Azerbaycan’ının yeni folklörleri: Bir modernlik arayışı /
New folk of the 1960’s in Azerbaijan: A quest for modernity

Jahangir Selimkhanov, Müzikolog / Musicologist

16.30 1960’larda Özbekistan’da çeşitli Oryantal ve Batılı etkiler ve popüler müzikte bir araya gelmeleri ve sentezlenmeleri /
Variety of influences from Oriental and Western cultures and their coexistence and synthesis in popular music of Uzbekistan in the 1960s

Alexander Djumaev, Müzikolog / Musicologist

17.00 Tartışma / Discussion

4 Kasım/ November
Pazar / Sunday

14.00 Sunuş / Introduction

Georg Schölhammer, “Tatlı 60’lar” projesi küratörü / Curator of the project Sweet 60s

14.30 Ahmed Naje, Kültür eleştirmeni / Cultural critic

15.00 Mon Arabesque
Derya Bengi

15.30 Eflak ve Moldovya Romanya popüler müziklerinde Oryantal dalgalar /
Oriental waves in the Romanian popular musics from Wallachia and Moldavia

Speranta Radulescu, Etnomüzikolog / Ethnomusicologist

16.00 “Folklör”ü değiştirmek: Novokomponovana muzika ve turbo folk… Sırbistan’ın müzik kültürleri /
Cha(lle)nging “the Folk”: Novokomponovana muzika and turbo folk… music cultures of Serbia

Iva Nenic, Etnomüzikolog ve kültür teorisyeni / Ethnomusicologist and cultural theorist

16.30 Tatlı hüzün – Bir Sevda ideolojisi / Sweet sorrow – An ideology of Sevdah
Damir Imamovic, Müzisyen / Musician

17.00 Tartışma / Discussion

Detaylar

Başlangıç:
03/11/2012 @ 11:00
Bitiş:
04/11/2012 @ 17:00
Etkinlik Kategori:

Mekan

Depo İstanbul
DEPO / Tütün Deposu Lüleci Hendek Caddesi No.12 Tophane
İstanbul, 34425 Turkey
Telefon:
+90 (212) 292 39 56 - 57