Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu etkinlik geçti.

« All Etkinlikler

Tartışmak Üzere

23/05/2012

Tarih: 23 Mayıs 2012, Çarşamba
Saat: 18:30

Tartışmak Üzere
IV

Zeynep Gambetti ile “Bedenimizin Emeği, Elimizin İşi”*

Hannah Arendt, Marx’ın emek teorisinde gözardı ettiği iş, emek ve eylem ayrımını İnsanlık Durumu adlı kitabında ayrıntılı olarak ele alır ve bu ayrımdan yola çıkarak üç farklı siyaset biçimini tanımlar.

Zeynep Gambetti, bu açık tartışmada, hem Arendt’in bu ayrımını hem de, bu ayrımın bugünün toplumsal hayatındaki izdüşümlerini aktaracak. Toplantıda bu tespitlerden hareketle iş, emek ve eylem olgularının sanat işinin/yapıtının üretim sürecini anlamlandırma yolunda nasıl işletilebileceğine dair düşüncelerimizi katılımcılar ile birlikte örnekler üzerinden tartışmaya açmaya çalışacağız.

“En genel anlamı ile emek, insanın biyolojik varlığına; iş, insan eli ile üretilen maddi dünyaya; eylem de anlam dünyasına içkin olan faaliyettir.”

Zeynep Gambetti, 2000 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Teorisi dersleri veriyor. David Harvey’den J.K. Gibson Graham’a kadar birçok yazarı da Türkçe’ye çeviren Gambetti şu sıralar Hannah Arendt üzerine bir kitap üzerinde çalışıyor.

(Tartışma Türkçe olacaktır. Zeynep Gambetti’nin bu konuda yayımlanmış yazısı toplantı öncesi e-mail ile istenebilir.)

* Hannah Arendt’in İnsanlık Durumu adlı kitabında kullandığı ve John Locke’dan alıntıladığı bir deyim.

Fotoğraf: “Marcel Duchamp Satranç Oynuyor”, 1952 yılında Kay Bell Reynal tarafından çekildi.

Bu toplantı, “Yuvarlanan Bir Taş Gibi: Güncel Sanatta Emek” başlıklı araştırma projesinin “Tartışmak Üzere” adlı açık toplantı serisi kapsamında düzenlenmektedir. Önder Özengi ve Pelin Tan tarafından yürütülen proje, emek/iş olgusu, sanat üreticisinin üretim/çalışma koşulları ve güncel sanat alanındaki ekonomiler üzerine odaklanmaktadır (2011 – 2013).

Tartışmak Üzere
III

25 Nisan Çarşamba, 18.30

Farkla bakmak: Ekonomik çeşitlilik üzerine

Alternatif ekonomilerin bugün ve burada inşası ve işlenmesi her şeyden önce iktisadi uzamın ve iktisadiyatın etik-siyasi koordinatlarının algılanışına dair bir zihinsel dönüşüm gerektirmektedir. J.K. Gibson-Graham ve Topluluk Ekonomileri Kolektifinin başlattığı “çeşitli ekonomiler projesi” tam da böylesine bir yeniden düşünmeyi örgütlemeyi amaçlamaktadır. Yahya M. Madra’nın yapacağı kısa sunumu örneklerin inceleneceği bir atölye çalışması takip edecektir.

Yahya M. Madra Boğaziçi Üniversitesi’nde iktisat dersleri veriyor ve Rethinking Marxism dergisinin yayın kurulunda yer alıyor.

Okuma parçaları: J.K. Gibson-Graham, (Bildiğimiz) Kapitalizmin Sonu: Siyasal İktisadın Feminist Eleştirisi, çev. Zeynep Gambetti, İstanbul: Metis Yayınları, 2010. Özellikle 3, 8 ve 11. Bölümler. (Kitabın giriş bölümüne buradan ulaşabilirsiniz: http://www.metiskitap.com/Metis/Catalog/Text/59926 Diğer bölümlere ulaşmak için lütfen laborincontemporaryart@gmail.com adresine yazınız).

Fotoğraf: Yahya M. Madra, “Wall Street’i İşgal Et” eyleminin Halk Kitaplığı’ndan bir ayrıntı, Kasım 2011.

(Tartışma Türkçe olacaktır.)

Bu toplantı, “Yuvarlanan Bir Taş Gibi: Güncel Sanatta Emek” başlıklı araştırma projesinin “Tartışmak Üzere” adlı açık toplantı serisi kapsamında düzenlenmektedir. Önder Özengi ve Pelin Tan tarafından yürütülen proje, emek/iş olgusu, sanat üreticisinin üretim/çalışma koşulları ve güncel sanat alanındaki ekonomiler üzerine odaklanmaktadır (2011 – 2013).

Tartışmak Üzere
II

27 Ocak Cuma, 18.00

“bağımsız, serbest, part-time, esnek, meşgul, işsiz…”

Bu toplantıda Tanıl Bora, Boşuna mı Okuduk? adlı kitabın (İletişim, 2011) yazarlarından biri olarak, Türkiye’de beyaz yakalı işsizlerin “durumlarına” ilişkin gözlemlerini ve yorumlarını tartışmaya sunacak. İçinde bulunduğumuz dönemde işsizliğin özellikle beyaz yakalıları ilgilendiren yeni boyutlarına ve beyaz yakalı işsizlerin kendi durumlarını algılama biçimlerine odaklanacak.

Bora ile bu bağlamda, sanat alanında “prekarya” olgusunu kendi deneyimlerimiz üzerinden karşılaştırmalı olarak tartışmayı ve sanat alanında ortaya çıkan çalışma biçimleri, yarattığı sorunlar ve alternatifler üzerine fikir alışverişinde bulunmayı istiyoruz.

Tanıl Bora yazar-editör. Ankara’da yaşıyor ve çalışıyor.

(Tartışma Türkçe olacaktır.)

Bu toplantı, “Yuvarlanan Bir Taş Gibi: Güncel Sanatta Emek” başlıklı araştırma projesinin “Tartışmak Üzere” adlı açık toplantı serisi kapsamında düzenlenmektedir. Önder Özengi ve Pelin Tan tarafından yürütülen proje, emek/iş olgusu, sanat üreticisinin üretim/çalışma koşulları ve güncel sanat alanındaki geçinme ekonomileri üzerine odaklanmaktadır (2011 – 2013).

Tartışmak Üzere
I

27 Aralık Salı, 18.30

“Art Without Work”, Anton Vidokle ile birlikte.

Bu tartışma, sanatçı Anton Vidokle’ın “Art Without Work” adlı makalesinde ele aldığı sanatsal üretimde iş ve emek ayrımına odaklanıyor. (Makale için bkz.: http://e-flux.com/journal/view/260). “Tartışmak Üzere”, Yuvarlanan Bir Taş Gibi: Güncel Sanatta Emek başlıklı araştırma projesinin ilk tartışma toplantısıdır. Bu proje; emek/iş olgusu, sanat üreticisinin üretim/çalışma koşulları ve güncel sanat alanındaki geçinme ekonomileri üzerine odaklanmaktadır. Proje, Önder Özengi ve Pelin Tan tarafından yürütülmektedir.

Anton Vidokle, sanatçı; New York ve Berlin’de yaşamaktadır.

Detaylar

Tarih:
23/05/2012
Etkinlik Kategori:

Mekan

Depo İstanbul
DEPO / Tütün Deposu Lüleci Hendek Caddesi No.12 Tophane
İstanbul, 34425 Turkey
Telefon:
+90 (212) 292 39 56 - 57