Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu etkinlik geçti.

« All Etkinlikler

Hazırlık Atölyesi SWEET 60s

26/06/2009 @ 11:00 - 29/06/2009 @ 17:00

26 – 29 Haziran 2009

Proje, Güney Kafkaslar, Türkiye, Ortadoğu ve başka ülkelerden küratörleri ve çeşitli disiplinlerden akademisyenleri bir araya getirecek bir hazırlık atölyesinin düzenlenmesinden oluşmaktadır. Bu atölyenin katılımcıları, farklı ülkelerde farklı sanatçı ve öğrenci gruplarıyla düzenlenecek daha sonraki atölye ve projelere dahil olacak danışmanlar, küratörler ve liderler olacaktır. Atölyenin temel amacı, belli başlı hedeflerin ve konuların yanı sıra araştırma yöntemlerini, metodolojik platformu ve ilerideki etkinliklerin programını belirlemek, farklı katılımcılar ve kurumlar arasında ilişkiler kurmak ve projenin özgül bölümleri üzerinde çalışacak çalışma gruplarını saptamaktır.

Hazırlık atölyesinin katılımcıları:
Ali Akay (küratör, sosyolog, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul), Emin Alper (tarihçi, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü, İstanbul), Keti Choukhrov (felsefeci, Lomonosov Üniversitesi, Moskova), Daho Djerbal (tarih profesörü, University of Algiers, NAQD dergisi yöneticisi), Charles Esche (küratör, yazar, Van Abbemuseum yöneticisi, Eindhoven), Beral Madra (sanat eleştirmeni, küratör, BM SUMA güncel sanat merkezi yöneticisi, İstanbul), Sohrab Mahdavi (Tehran Avenue dergisi ortak kurucusu ve İngilizce editörü, Tahran), Erden Kosova (sanat eleştirmeni, Red Thread dergisi editörü, İstanbul), Osman Kavala (Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul), Christine Tohme (küratör, Ashkal Alwan, the Lebanese Association for the Plastic Arts kurucusu ve yöneticisi).

Sweet 60s – Proje Hedefleri:
Deneysel eğitim projesi SWEET 60s, 1960’lardaki devrimci dönemi, Ortadoğu ile Güney Kafkaslar’da buna koşut modernitelerin gelişimini ve dönemin günümüz sosyo-politik ve kültürel ortamına etkilerini irdeleyen, uzun vadeli bir araştırma projesidir. Projeye, daha önce belirtilen bölgedeki farklı ülkelerin üniversiteleri ve kurumları katılacaktır. Proje kapsamında, dünya çapında yarattığı dolaysız sosyal, politik ve kültürel etkilere rağmen bugüne dek genelde “Batı dünyası”yla özdeşleştirilen bu önemli tarihsel dönem hakkındaki bilgi üretimi tartışılacaktır.

Proje, adı geçen ülkelerde sosyal, kültürel, politik ve ekonomik alanlardaki (çağdaş sanat ya da eleştiri açısından) önemli simgelerin, ifadelerin ve gelişmelerin (örneğin sosyal/politik hareketler, politik gelişmeler, mimarîde, edebiyatta, görsel sanatlarda, sinemada, popüler kültürde, kitle kültüründe, alt-kültürlerdeki vs. temel eserler ve eğilimler) karşılaştırmalı analizi aracılığıyla bu çalkantılı dönemin farklı coğrafyalardaki benzerliklerini ve farklılıklarını irdeleyecektir. Projenin kapsamını aşan uzun vadeli uluslararası işbirliği imkânlarının ve ilişki ağlarının yaratılması yeni proje ve fikirlerin önünü açacaktır. Bu, özellikle, açık ve deneysel söylem fırsatları sunan kurumsallaşmış yapıların bulunmadığı Kafkaslar ve Ortadoğu açısından çok önemlidir.

Sweet 60s – Projenin Aşamaları:
Proje, İstanbul’da düzenlenecek bir hazırlık atölyesiyle başladıktan sonra iki bölgedeki farklı ülkelerde projenin küratoryal ekibi tarafından belirlenecek çeşitli konular üzerine atölyeler, sempozyumlar ve konuşmalar düzenlenecektir. Bu atölyeler sırasında toplanan ya da üretilen malzemeler, küçük sunum ve sergilerde teşhir edilecektir. Projenin son ürünü, atölyelere katılan öğrencilerin ve uzmanların yaptıkları araştırmaların sunulduğu bir yayın olacaktır. Bu yayın, belirli alt başlıklar çerçevesinde ayrı ayrı kitaplara ya da kataloglara bölünebilir. Ayrıca, yayında basılı bir sergi de yer alacak, bu daha sonra gerçek bir sergi olarak (yayınla ve konferanslardaki malzemelerle birlikte) bahsi geçen ülkelerde sergilenecektir.

Düzenleyenler: Ruben Arevshatyan/Armenia and Georg Schöllhammer/Austria

Detaylar

Başlangıç:
26/06/2009 @ 11:00
Bitiş:
29/06/2009 @ 17:00
Etkinlik Kategori:

Mekan

Depo İstanbul
DEPO / Tütün Deposu Lüleci Hendek Caddesi No.12 Tophane
İstanbul, 34425 Turkey
Telefon:
+90 (212) 292 39 56 - 57