Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu etkinlik geçti.

« All Etkinlikler

Medya Güvenilirliği ve Toplumsal Güvensizliklerde Medyanın Rolü

13/11/2014

Tarih: 13 Kasım 2014
Saat: 18:30

“Konuşma Zamanı”* Tartışma Dizisi 3:

Tartışma Programı: Medya Güvenilirliği ve Toplumsal Güvensizliklerde Medyanın Rolü

Konuşmacılar: Sevda Alankuş, Umut Alphan, Esra Arsan, Pınar Dağ
Moderatör: Murat Çelikkan

Konuşmacılar:
Sevda Alankuş, Umut Alphan, Esra Arsan, Pınar Dağ

Moderatör:
Murat Çelikkan

Güven kaybı Avrupa’da son yıllarda, özellikle de ekonomik kriz döneminde yükselen, demokratik kurumların üzerine inşa edildiği toplumsal dokuyu tehdit eden olumsuz bir gelişme olarak tespit ediliyor. Türkiye’de ise güven, kurucu ya da yerleşik bir toplumsal ilişki unsuru olarak hemen hiçbir zaman var olmamış. Toplumsal değerler araştırmalarına göre Türkiye dünyada kişilerarası güvenin en düşük olduğu ülkelerden biri. Öte yandan toplumsal kurumlara duyulan güvenle ilgili araştırmalarda demokratik katılıma en uzak kurumlar güvenilirlik açısından en üstte çıkıyor.

Türkiye’de toplumsal ve siyasal güven/güvensizlik durumunu farklı alanlara odaklanarak tartışmaya açmaya çalıştığımız toplantıların üçüncüsünde konuşmacılar konuyu medya güvenilirliği ve toplumsal güvensizliklerde medyanın oynadığı rol perspektifinden ele alacaklar. Moderatörlüğünü Murat Çelikkan’ın yapacağı toplantıda, Sevda Alankuş, Umut Alphan, Esra Arsan ve Pınar Dağ, Türkiye medyasının güncel durumunu şekillendiren dinamikler, habercilik etiğinin ve medyadaki patronaj sisteminin gözden geçirilmesi ihtiyacı ve güvenirliğin tesisi açısından veri gazeteciliğinin önemi konularını tartışmaya açacaklar.

Sevda Alankuş
“Medyaya güvensizlik ve kamusalın yarılması”
Medyanın çoğalması, güven yitimi ve kamusalın yarılması
Haberciliğin genel geçer etiğinin sorgulanması
Yeni bir etik, yeni bir kamusallık, yeni bir demokrasi
.
Umut Alphan
“Gazeteler ve patronaj”
Gazetelerle okurlar arasındaki güven ilişkisindeki kırılmaların yaşandığı noktalar
Bu kırılmanın onarılma imkanları
Medyadaki patronaj sorunu; patronun gazeteye, gazetenin okura bakışı

Esra Arsan
“Gezi süreci sonrası medyada güven krizi”
Gezi Parkı protestolarında iki zıtlık: Sokak ve medya gerçeği
Devlet ve kamu güven krizinde medyanın rolü
Gezi sonrası, 17 Aralık sürecinde medya gerçeği ve toplumun “hakikat”le imtihanı
Toplumda hakikate dönük talep var mı? Medya ne arz ediyor?

Pınar Dağ
“Medyada güveni nasıl geri kazanırız/sağlarız?”
Medyanın veriyi kullanımı, güvenli veriye ulaşım ve verinin doğruluğunun medya için önemi
Mayıs ayında Soma’da 301 madencinin öldüğü maden kazasında medyanın veriyi kullanma şekli
Dijital yayınların ajans refleksiyle hareket etmesiyle haberde doğruyu arama /doğru veriye ulaşma disiplininin zayıflaması
Medyada güven kazanımı için araştırmacı gazetecilik ve veri gazeteciliğinin önemi

***
Özgeçmişler:

Sevda Alankuş – Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde ve Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında tamamladı. Akademik çalışmalarına 1988-1990 yılları arasında İngiltere ve İtalya’da devam etti. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde başladığı akademik çalışmalarına, Ankara Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversiteleri’nde devam etti. Halen İletişim Bilimleri alanında profesörlük ünvanıyla, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin dekanlığını yürütüyor. 2000 yılından beri Bağımsız İletişim Ağı projesi çerçevesinde gerçekleştirilen hak haberciliği eğitimlerinin koordinatorlüğünü ve proje danışmanlığını yürütüyor. Araştırma ve yayınlarını “medyada kadın ve azınlıkların temsili”, “yerel ve alternatif medya”, “Barış Gazeteciliği” gibi konular oluşturuyor. Editörlüğünü ve derlemesini yaptığı kitaplar arasında, İnsan Hakları Haberciliği, Kadın Odaklı Habercilik ve Çocuk Odaklı Habercilik başlıklı kitap dizisi bulunuyor.

Umut Alphan – 1977 İzmir doğumlu. 17 yılı Milliyet’te olmak üzere toplam 19 yıl gazetecilik yaptı. Bunun 12 yılını yönetici olarak geçirdi. Hukuk mezunu.

Esra Arsan – 1966 yılında İstanbul’da doğdu ve Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’nun Gazetecilik-Halkla İlişkiler bölümünden 1987’de mezun oldu. 1985-94 yılları arasında Hürriyet, Milliyet gazeteleriyle Tempo, Aktüel dergilerinde muhabirlik yaptı. 1994’te ABD’ye gitti ve Central Florida Üniversitesi’nden Amerikan Çalışmaları alanında sertifika aldı. Türkiye’ye döndükten sonra çeşitli kurum ve organizasyonlarda serbest basın danışmanı ve gazeteci olarak çalıştı. 1998’de, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde asistan olarak akademik hayata atıldı. 1999’da “Bir gazetecinin Ölümü: Metin Göktepe” adlı belgesel tez çalışmasıyla Marmara Üniversitesi Sinema-TV bölümünden yüksek lisans derecesini aldı. Her yıl sınırlı sayıda gazeteciye verilen Reuters Vakfı Gazetecilik Dostluk programı bursunu kazanarak, 2001-2002 akademik yılını Oxford Üniversitesi Green College’da geçirdi ve bu program için “Medyada ‘ötekinin’ temsili: İslamcılar ve Kürtler” başlıklı çalışmayı hazırladı. 2006’da “AB gazeteciliği ve Avrupa Kamusal Alanının İnşası: Macaristan ve Yunanistan örnekleri” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. Yayımlanmış üç kitabı bulunmaktadır: “AB ve Gazetecilik”, “Medya Gözcüsü” ve “Medya ve İktidar: Hegemonya, Statüko, Direniş.”

Murat Çelikkan – Yaklaşık 30 yıldır gazetecilik yapıyor. Demokrat Gazetesi’nde başladığı gazetecilkte muhabirlik, editörlük, yazıişleri müdürlüğü, köşe yazarlığı ve yayın yönetmenliği gibi görevlerde bulundu. En son Sabah Gazetesi’nde çalıştı ve emekli oldu. Aktif gazeteciliğe devam etmiyor. Gazetecilik yaşamı boyunca çeşitli hak örgütlerinin ve sivil toplum örgütlerinin yöneticiliğini yaptı. Halen Hafıza Merkezi direktörü olarak çalışıyor.

Pınar Dağ – İktisat mezunu Pınar Dağ, London School of Journalism’de gazetecilik okudu. 2005 yılından beri Britanya’da, Amerika’da ve Türkiye’de çeşitli kurumlarda bağımsız/tam zamanlı gazetecilik ve araştırmacılık yapıyor. San Francisco merkezli bir araştırma kurumu için iş verileri alanında araştırmalar yürütüyor. Türkiye’de veri gazeteciliği çalışmaları yapan Dağ Medya’nın kurucu üyesi. Veri Gazeteciliği eğitimleri Türkiye ve ülke dışında farklı iletişim fakültelerinde sürüyor. Açık Kaynak Veri Gazeteciliği El Kitabını (Data Journalism Handbook) 20 kişilik gönüllü ekiple Türkçeye kazandırıyor. Ayrıca John Hopkins Üniversitesi’nde çevrimiçi veri bilimi (Data Science) dersleri alıyor.

***
* Time to Talk (Konuşma Zamanı) günümüzün önemli sosyopolitik meselelerinin tartışılmasını teşvik etmeye ve buna alan açmaya çalışan, Avrupa’nın birçok yerindeki münazara/tartışma merkezlerinin oluşturduğu yeni bir ağ. Bu oluşum ortaklaşa kararlaştırılacak üst başlıklarla ilintili daha yerel konular hakkında Avrupa’nın başka yerlerinde aktif izleyici katılımının önem taşıdığı, farklı bakış açılarının dile getirilmesine açık tartışma toplantıları düzenlenmesini öngörüyor. Böylece daha geniş bir coğrafyada, sosyal ve ekonomik açıdan çeşitlilik gösteren toplumlarda bu önemli meselelerin nasıl tezahür ettiği ve algılandığı da ortaya çıkabilecek.
2011’de kurulan TTT ağının ilk ortak projesi Avrupa’daki kriz hakkında düzenlenen tartışma dizilerinden oluşuyordu. Dokuz Avrupa ülkesindeki 32 tartışmada ekonomik krizin Avrupa çapında toplumları nasıl değiştirdiği, Avrupa projesinin nasıl devam edebileceği ele alındı ve tüm bu önemli tartışmaların özet kayıtlarının izlenebileceği bir online portal yaratıldı. (http://www.eurozine.com/timetotalk/)
Bu yıl Depo’nun da ortak olduğu tartışma programının üst başlığı “Avrupa’da Güven Krizi: Yeni Karşılıklı Güven Bağları Nasıl Kurulabilir”.

 

Basın

14.11.2014
İletişimciler ve Gazeteciler Medyanın Güvenirliğini Tartıştı
bianet

Detaylar

Tarih:
13/11/2014
Etkinlik Kategori:

Mekan

Depo İstanbul
DEPO / Tütün Deposu Lüleci Hendek Caddesi No.12 Tophane
İstanbul, 34425 Turkey
Telefon:
+90 (212) 292 39 56 - 57