Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu etkinlik geçti.

« All Etkinlikler

Sibel Horada – Bir İç Mekân Bahçesi

17/11/2018 - 30/12/2018

17 Kasım – 30 Aralık 2018

Lara Fresko-Madra küratörlüğünde, Cevdet Erek, Gülşah Mursaloğlu ve KeKeÇa’nın katkılarıyla

AnInternalGarden: SibelHorada’s exhibition at Depo, Istanbul from Sibel Horada on Vimeo.

Sibel Horada’nın kişisel sergisi Bir İç Mekân Bahçesi, Tütün Deposu’nun giriş katında kurduğu bir düzenek içerisinde gerçekleşecek kompost süreci ve ürettiği toprak etrafında şekilleniyor. Toprağın sağaltıcı canlılığı, kendini yenilemekle kalmıyor, duvarda filizlendirilen, köklenen bitkilerin doğaya dönebilmeleri için bir zemin oluyor. Sergi süresince doğranan günlük gazeteler bir yandan kompost sürecine katkıda bulunurken bir yandan da atölye çalışmalarıyla saksı haline getirilerek, kompost toprağı ve duvardaki bitkilerle bir araya gelecek; böylece bitkiler sergi sonunda mekândan dışarı çıkmaya ve ekilmeye hazır olacaklar. Sıklıkla ölümle özdeşleştirilen toprağın içinde barındırdığı canlılığı, dönüşümünün gerektirdiği zamanı ve itinayı hem fiili hem de mecazi olarak ele alan sergi bir yandan güncel halet-i ruhiyemizin hızla ilişkisini sorguluyor, bir yandan da yavaş ama esaslı bir toplumsal kültivasyon mekânı haline gelen Depo’yu selamlıyor.

Antropolog Rob Nixon Yavaş Şiddet adlı kitabında, Benedict Anderson’un Hayali Cemaatler’de ulus devletlerin yayıncılık, ulusal dil, haritalama ve hatta müzecilik gibi kurumların oluşumuyla olan ilişkisi hakkında öne sürdüğü kavramsallaştırmasına bir ek yapar. Nixon’a göre bir topluluğun tahayyülü ve sürdürülebilmesi için bu kurumların gelişimi ve yarattıkları ortak zaman algısı kadar, diğer birtakım toplumların aktif olarak tahayyül edilemez kılınması da rol oynar. Günümüzde, ekolojik dünyaya yönelik bir tahayyül edilemezlik benzer şekilde insan merkezci, neoliberal bir topluluğu ayakta tutmakta. Bu sergideki pratikler estetik ve politik açıdan bu tahayyül edilemezliği sorguluyor. Topraktaki canlılığı düşünerek, zirai ve kültürel alandaki süreçsel uzamların, yavaşlığın ve belirsizliğin potansiyellerini araştırıyor. Horada, sergi boyunca mekânda vakit geçirerek toprağın zamanıyla kapitalist iş gününün zamanı arasında yaşayacak; gözlemlerini günlük tutarak sergiye ekleyecek.

Toprağı merkeze almanın getirilerinden biri insan zamanı dışındaki bir ölçekte zamanla ilişkilenmeyi beraberinde getirmesiyse, bir diğeri de yine bu ölçekte topluluk oluşturabilmek. Horada’nın sergi boyunca serpilecek süreçsel pratiği, sergiye davet ettiği sanatçılar ve kültür çalışanlarıyla mekânın hafızası üzerine gerçekleştireceği söyleşilerle, performans ve atölyelerle katmanlanacak. Bir İç Mekân Bahçesi için, Cevdet Erek’in 2009 yılında Rodeo Galerisi’ndeki El Ele adlı sergi kapsamında, heykeltraş Emre Özcaylan’ın emeğiyle gerçekleştirdiği ve o zamandan beri mekânın pencere demirlerinde duran Parmaklıklarda İki Çift Taraflı El adlı işin içeriden de görünmesini engelleyen geçici duvar kaldırıldı. Bu iş bugün, belki de ilk gerçekleştirildiği dönemden daha kuvvetle içerisiyle dışarının sert ayrımını imliyor. Dışarıya ait bir sürecin bir iç mekân bahçesinde gerçekleştirilmesinin sebeplerini, koşullarını ve sonuçlarını düşünmemize katkıda bulunuyor. Gülşah Mursaloğlu Ölçülü Uğraşları Olan Bir Operatör (2018) adlı zaman büken yerleştirmesinde deneysel bir şekilde bir araya getirdiği malzemelerin etkileşimlerini, birbirini imha ve muhafaza potansiyellerini ve süreçlerini izliyor.

Açılış gecesinde KeKeÇa’nın katılımıyla toprakla ve bitkilerle hemzamanlılığın nasıl duyumsanabileceğini deneyimlemeye çalışacağız. Toprağın yavaş, döngüsel zamanını kendine temel alan bu sergi, bu yavaş zamanı algılamak için temsil ve görsellikten başka hassasiyetlere hitap etmeye teşebbüs edecek.

Bu sergi koşullara rağmen içine kapanmayan, düşünmeye, desteklemeye ve yaratmaya devam eden, sarımsak ve turp filizlendirmekte değer görenler sayesinde gerçekleşmiştir.

Lara Fresko-Madra

Sibel Horada (1980) çalışmalarında kişisel ve kolektif olanın tarihine odaklanır ve yok olmakta olanın belleğini tuhaf ve rastlantısal örgüler etrafında sorgular. Metinsel, anlatısal içeriği damıtarak üç boyutlu malzemenin olanaklarını kullanan sanatçı, kişisel ve kolektif bellek araştırmalarını şiirsel ve dokunaklı heykel formlarında anıtsallaştırır. Yakın dönem sergileri arasında Büyük Çayır Sergileri, Zwei Positionen – Kunstverein Ludwigsburg, Bir Batık Ada ve Yüzeyde Kalma Taktikleri – Daire Sanat ve Anarchitecture – Ariel Sanat yer alıyor. İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

Lara Fresko-Madra (1986) Türkiye’nin uzun toplumsal şiddet tarihinin güncel sanat pratiklerindeki yansımalarını araştırdığı doktora çalışmalarına Cornell Üniversitesi’nde devam ediyor. New York’ta yaşıyor ve çalışıyor.

       

[events-calendar-templates template=”default” category=”all” date_format=”default” start_date=”2018-12-14″ end_date=”2018-12-15″ limit=”1″ order=”ASC” hide-venue=”no” time=”past” title=” “]

[events-calendar-templates template=”default” category=”all” date_format=”default” start_date=”2018-12-05″ end_date=”2018-12-06″ limit=”1″ order=”ASC” hide-venue=”no” time=”past” title=” “]

[events-calendar-templates template=”default” category=”all” date_format=”default” start_date=”2018-11-24″ end_date=”2018-11-25″ limit=”1″ order=”ASC” hide-venue=”no” time=”past” title=” “]

 icon-file-text Bir Yaşam Etiğinin İçinden
Seda Yörüker

Basın

18 Eylül 2019
Topraktan denize: Mücadele hakkında düşünmek
Unlimited

Nisan-Mayıs-Haziran 2019
Bir kayıt formu olarak kompost ve aynı sofrayı paylaşmak
BÜMED Dergi

Kasım 2018
Yaşayan bir ağ olarak toprak
IstanbulArtNews

06 Aralık 2018
Horada’nın bahçesinde yeşerme ve çürüme
Unlimited

24 Aralık 2018
Depo’da Bir Sergi: Horada’nın Bahçesinden Sanata Dönüşen Hikayesi
bianet

28 Aralık 2018
Açık Dergi: Bir Metafor Olarak Toprak
Açık Radyo

Ocak 2019
Umuda Tutunmak, Toprağa Sarılmak ve Bir Bahçe Yaratmak Üzerine
Eko IQ

Mart 2019
Tecritte Büyümek: Sibel Horada’nın Depo’daki Bahçesi
border_less

Detaylar

Başlangıç:
17/11/2018
Bitiş:
30/12/2018
Etkinlik Kategori: