Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu etkinlik geçti.

« All Etkinlikler

Teknolojinin Etkisinde Tahakkümler

04/12/2018 @ 18:30 - 20:00

Tarih: 4 Aralık 2018, Salı
Saat: 18:30

Konuşma: Chien-Hung Huang

Teknoloji, 80’ler ve 90’lardaki demokratikleşme süreçlerinde öne çıkan bir rol oynadı. Ancak krizler ve felaketler günlük hayatımızın bir parçası haline gelirken, endüstrilerin dijitalleşmesi ve neoliberal ekonomik modeller dünyayı parçalanmış bir gerçekliğe boğdu. Bu süreci orta sınıfın kaybolması, düşük gelirli nüfusun hızla büyümesi, maddi olmayan emeğin metalaştırılması, burjuvazinin dünya çapında “yağmacı kapitalizme” öncülük eden toprağa yoğunlaştırılmış yatırımları, çalışma saatlerinin sömürülmesi, vb. izledi. Ekonomi ve ham madde piyasalarının fazlasıyla manipüle edilmesi zenginle fakir arasındaki uçurumu genişletmekle kalmadı, aynı zamanda dünyanın dört bir köşesinde ortak bir “yoksunluk” hissi yarattı. Modern ya da sembolik anlamda adalet kavramının yoğun eleştirisi ve itibarsızlaşması tam da bu yoksunluk hissinden ileri gelmektedir. Bununla birlikte, toplumun farklı bir kesiminde ise daha gerçekçi anlamda bir adalete dair güçlü bir ihtiyaç doğmuştur. Bazı insanların adaleti reddetme, diğerlerininse kucaklama ihtiyacında yatan bu paradoks, adaleti sembolik bir “seçim” olmaktan çıkardı ve daha pratik bir “hesaplama”ya dönüştürdü.

Post-kolonyal söylemlerin 90’lı yıllarda ve 2000’lerin başında yükselişinden sonra, küreselleşme çalışmalarında sosyal ve ekonomik yapıların araştırılmasını takiben teknolojik toplumun küresel gelişimine odaklanılmaya başlandı. Sibernetik hesaplamalardan nasıl kurtulabiliriz? Toplumun otomasyon sürecinde kendimizi nasıl inşa edip koruyabiliriz? Birçok sanatçının kendi yaşam deneyimlerini ve insanların gelişimlerini birbirine bağlayan üretimlerinde, toplumların yeniden gözlemlenmesi ve incelenmesinde, teknoloji, ekonomi ve siyasetin kültürel gelişimi son birkaç yüzyılda zorla tesir altına aldığı belirginleşiyor. Bu tesir modern ülkeleri, uluslararası ağları, farklı kültürleri ve teknolojik ve kapitalist devrimi de kapsamaktadır. Sanatçılar işleri vasıtasıyla insanların yüzleşmeleri ve kavramaları gereken muğlak hususlara dikkat çekmektedir. Bu hususlar, siyasette net bir şekilde vaat edilmemiş meseleleri işaret ederken, biyo-siyaset tarafından tanımlanan ve “gelecekteki adaletin” konumlanacağı bir arada varoluş hallerini şimdiden etkilemektedir.

Chien-Hung Huang Taipei National University of Arts’ta, Institute of Trans- disciplinary Art bölümünde yardımcı doçent. COQ (2009), An Independent Discourse (2010), Trans Plex Agenda(2011), EMU (2012) and Smile of Montage (2013) başta olmak üzere birçok kitabın yazarı. Huang aynı zamanda film ve sanat eleştirmeni. G. Deleuze, J. Baudrillard ve J. Rancière’ın kitaplarını çevirdi. 2007’den bu yana küratöryel bir pratik de sürdürüyor. Küratörlüğünü üstlendiği sergiler arasında Ex.ception(2007), S-HOMO at K’s Art (2009), POST.O at Taipei MoCA (2009), Look by the cinema in OCAT Shenzhen (2010), TRANS- PLex and Solarium (2011), Chim.Pom’sBeautiful World and Crush on EMU (2012), Schizophrenia Taiwan 2.0 (2013) and Post Movement (2014), Dicordant Harmony (2015-2016), Trans- Archiving(2017), Trans-Justice: Paracolonial@technology(2018) bulunuyor.

* Bu konuşma, The Village Project / İstanbul kapsamında gerçekleşmektedir.

Detaylar

Tarih:
04/12/2018
Saat:
18:30 - 20:00
Etkinlik Kategori:
Website:
http://www.depoistanbul.net/?post_type=tribe_events&p=17721%2F&preview=true