Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu etkinlik geçti.

« All Etkinlikler

Tempo Incognito Konuşmaları II

15/04/2021 @ 18:00 - 21:00

15 Nisan 2021, Perşembe, 18:00

Tempo Incognito: Akışlar, Ritim ve Hareket Üzerine sergisi kapsamındaki konuşma serisinin bu bölümünde Burçak Bingöl & Fatih AltuğDeniz Üster & Gürçim Yılmaz ve Linda Boļšakova & Gökhan Deniz sergideki işlerin yaratım süreçlerinde farklı disiplinlerle olan etkileşimlerden ve işbirliklerinden bahsedecek. Konuşmaların moderatörlüğünü serginin küratörü Rana Öztürk yürütecek.

Burçak Bingöl (İstanbul) & Fatih Altuğ (İstanbul) – Şehrin Katları ve Nebatları
Sanatçı Burçak Bingöl‘le edebiyat eleştirmeni ve yazar Fatih Altuğ, Tanpınar’ın İstanbul’undan hareketle, kent, yüzey ve yazının birbirini dönüştüren etkileşimi bağlamında bir sohbet gerçekleştirecekler. Kentin kendine has dokusunu ve duygusunu veren zaman katmanlarını, Tanpınar’ın sıklıkla kullandığı sözcüklerinde tarayacak; Bingöl’ün bu edebi duyumsamayı seramik malzemede nasıl yorumladığından, geçmiş zaman fikrini toprak malzemeye nasıl tercüme ettiğinden söz edecekler.

Deniz Üster (Glasgow) & Gürçim Yılmaz (İstanbul) – Çoğulcu bir Ütopya: Brütalizm ve Ekoloji Arasında Yürüyen bir Şehir
Sanatçı Deniz Üster ve yazar Gürçim Yılmaz, kolaboratif çalışmaları Citadel‘i, üçüncü durağı olan Depo’daki sergi kapsamında ele alarak, projenin oluşumunu, katmanlarını ve dönüşümünü anlatacaklar. Üster ve Yılmaz, Archigram ve Superstudio gibi avangard mimarlık gruplarının neo-fütürist kent projelerinden ve Ron Herron’un “Yürüyen Şehir” fikrinden yola çıkarak, kentsel mekân, post-kapitalizm, otomasyon, yerleşiklik/göçebelik gibi kavramları 21. yüzyılın aciliyetleri çerçevesinde yeniden tahayyül ediyorlar. Üster, brutalist ve ekolojist bir yaklaşımla ürettiği 2018 tarihli Citadel heykelinin bu sergide “brikolaj”lara dönüşme sürecini, Yılmaz ise Citadel’lerde yaşayan neo-göçebe insanların döngüsel öyküsünü görsel ve düşünsel referanslarla tartışacak.

Linda Boļšakova (Riga) & Gökhan Deniz (Antalya) – Ophrys lycia ve Semina futuri: Gelecekteki Yaşam Döngüleri ve Birarada Varoluşa Dair
Sanatçı Linda Boļšakova ve Dr. İ. Gökhan Deniz, Antalya yöresine özgü, nesli tükenmekte olan Likya Kaş Orkidesi (Ophrys lycia) üzerine birlikte geliştirdikleri Semina futuri (geleceğin tohumu) projesi üzerine konuşacaklar. Sanatçının aynı adı verdiği serisinin bir parçası olan bu çalışma, bitkiler ve insanların gelecekte birarada varoluşlarına dair olası bir tahayyülü ortaya koyuyor. Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği’nden Dr. Deniz, bu orkidelerin yaşam döngülerinden, nesillerinin kritik seviyede tehlike altında olmasının nedenleri ile orkidelerin biyolojik çeşitlilik ve ekosistemin sağlıklı işlemesindeki rollerinden bahsedecek. Konuşmacılar daha sonra bu fikirlerin Boļšakova’nın yapıtını nasıl şekillendirdiğinden ve işbirliği süreçlerinden söz edecekler.

 

Burçak Bingöl, Görele’de doğup Ankara’da büyüyen Bingöl, 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde doktora düzeyindeki güzel sanatlar eğitimini; 1985-91 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı’nda müzik eğitimini, 2009 yılında New School New York’ta Fotoğraf programını tamamladı. New York, Ankara, İstanbul ve Berlin’de toplam sekiz kişisel serginin yanında aralarında 15. İstanbul Bienali’nin de olduğu pek çok karma sergide yer aldı. Küratör olarak Ankara ve İstanbul’da dört sergi düzenledi. Cite des Arts, Paris; Hunter College, New York; IASPIS, Stockholm’de konuk sanatçı programlarına katıldı. Yapıtları Metropolitan Müzesi, New York; 21C Museum, Kentucy; Salsali Private Museum, Dubai; Baksı Müzesi, Bayburt; MOCAK Çağdaş Sanatlar Müzesi Krakow, Polonya gibi kamusal koleksiyonların yanında Türkiye, Avrupa, Amerika, Orta ve Uzak Doğu’daki özel koleksiyonlarda yer almaktadır. İstanbul’da yaşamakta ve çalışmaktadır.

Fatih Altuğ, Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Yeni Yazı, Mizan, Kritik dergilerinin yayın kurulunda yer aldı. Selim İleri’nin “Kapalı İktisat”ı üzerine “Kapalı İktisat Açık Metin” (Everest Yayınları) kitabını yayımladı. Mehmet Fatih Uslu ile birlikte “Tanzimat ve Edebiyat: Osmanlı İstanbul’unda Modern Edebi Kültür” (İş Bankası Yayınları) kitabını, Ebru Kayaalp ile birlikte “Standartlar Nasıl İşler?” (Küre Yayınları) kitabını derledi. Leylâ Erbil, Sevim Burak, Tomris Uyar, Orhan Koçak, Nurdan Gürbilek, Halid Ziya Uşaklıgil, Namık Kemal, Sait Faik Abasıyanık, Sabahattin Ali gibi edebiyatçılar hakkındaki makaleleri çeşitli dergilerde ve kitap derlemelerinde yer aldı. Koç Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi ve Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi’nde çalıştı. Monograf dergisi genel yayın yönetmenidir.

Deniz Üster daha önce ICA (Londra), !F İstanbul Bağımsız Film Festivali ve Sabancı Müzesi’nde (İstanbul) sergilere katılmış Glasgow’da yaşayan multidisipliner bir sanatçı/araştırmacıdır. Misafir sanatçı programları ve yeni eser üretimi için uluslararası ödüller ve burslar almıştır. Güney Kore, BAE, İrlanda, Fransa, Hollanda, Türkiye, İngiltere, İtalya, Şili, Azerbaycan, Finlandiya ve Almanya’da işlerini sergilemiştir. Üster’in pratiğe dayalı araştırması, toplumların ne gibi farklı şekillerde işleyebileceğini gösterebilen bir tür olan ütopik kurgu ile ilişkilidir ve aynı zamanda etik ilkelerin neticelerini ele alır. Gürçim Yılmaz ile birlikte baskıcı koşullar için karşı-anlatılar geliştirirken, sosyal ilişkiler ve politik-ekonomik sistemlere dair zorlayıcı düşünceleri araştırıyor, ifade ediyor ve değerlendiriyor. Çalışmalarını Glasgow Heykel Stüdyoları’ndaki stüdyosunda üretmeye devam ediyor.

Gürçim Yılmaz yazar, editör ve kültürel araştırmalar alanında araştırmacı olarak çalışmaktadır. Hannover’da doğup, Ankara’da büyüyen Yılmaz, halen İstanbul’da yaşamaktadır. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi’nde İletişim alanında, yüksek lisans eğitimini ODTÜ’de Medya ve Kültürel Araştırmalar alanında tamamladı. 2015’te Barselona’da Jiwar Yaratım ve Toplum misafir programında yazar olarak bulundu. 2017’den beri kavramsal çerçeve geliştirerek ve anlatılar yazarak sanatsal projelere katkıda bulunmaktadır. Yılmaz ulusal gazete, TV kanalları ve yayın şirketlerinde gazetecilik yapmakta ve iletişim uzmanı, editör, çevirmen ve yazar olarak çalışmaktadır. Makale ve hikayeleri çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmıştır.

Linda Boļšakova enstalasyon, performans, fotoğraf ve yaratıcı yazı alanlarında çalışarak araştırmaya dayalı işler üreten multidisipliner bir sanatçıdır. Çalışmalarında insanın çevreyle olan ilişkilerini inceler ve insanın bedensel varlığı ile diğer varlıkların, özellikle de bitkilerin maddesel varlıkları arasında paralellikler kurar. Bu bağlantıları açığa çıkarmaya çalışarak gezegenimizde yaşayan diğer varlıkların da dahil olduğu ekosistemlerle daha güçlü bir aidiyet kurmayı amaçlar. İskoçya’da çağdaş sanat üretimi, felsefe ve fotoğraf eğitimleri alan sanatçı, pek çok grup sergisinin yanı sıra uluslararası konferans, misafir sanatçı programı ve yaz okuluna katılmıştır.

Dr. İ. Gökhan Deniz Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden 1999 yılında Biyolog unvanıyla mezun oldu. Aynı bölümde, “Elmalı Sedir Araştırma Ormanı (Antalya) Florası Üzerine Bir Araştırma” isimli yüksek lisans tezini 2003 yılında bitirdi. “Antalya İlinde Yayılış Gösteren Ophrys L. (Orchidaceae) Cinsine Ait Türler Üzerine Taksonomik Bir Araştırma” isimli doktora tezini 2009 yılında tamamladı. Antalya’da yayılış gösteren bilim dünyası için yeni yedi bitki türünü keşfetti ve tanımladı. Bitki taksonomisi, doğa eğitimi ve kritik olarak tehlike altındaki bitki türleri üzerine yürüttüğü akademik çalışmalarını halen Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı’nda Doçent Doktor ünvanıyla sürdürmektedir. Aynı zamanda, tehdit altındaki tür ve habitatların korunması üzerine çalışmalar yapmak amacıyla kurulan Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK) başkanlığını yürütmektedir.

Burçak Bingöl & Fatih Altuğ ve Deniz Üster & Gürçim Yılmaz’ın konuşmaları Türkçe, Linda Boļšakova & Gökhan Deniz’in konuşmaları İngilizce gerçekleştirilecektir.

Çevrimiçi gerçekleşecek etkinliğe katılım için lütfen kayıt olunuz: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrc–vrzwjE9Ln6er57-o5kjlRqu4MLPTW

Detaylar

Tarih:
15/04/2021
Saat:
18:00 - 21:00
Etkinlik Kategori: