Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu etkinlik geçti.

« All Etkinlikler

Toplumsal Güvensizlikler ve Güvenlik

28/03/2014

Tarih: 28 March 2014
Saat: 18:30

Konuşmacılar: Zeynep Şarlak, Evren Balta

“Konuşma Zamanı”* Tartışma Dizisi 1: Toplumsal Güvensizlikler ve Güvenlik

Güven kaybı Avrupa’da son yıllarda, özellikle de ekonomik kriz döneminde yükselen, demokratik kurumların üzerine inşa edildiği toplumsal dokuyu tehdit eden olumsuz bir gelişme olarak tespit ediliyor. Türkiye’de ise güven, kurucu ya da yerleşik bir toplumsal ilişki unsuru olarak hemen hiçbir zaman var olmamış. Toplumsal değerler araştırmalarına göre Türkiye dünyada kişilerarası güvenin en düşük olduğu ülkelerden biri. Öte yandan toplumsal kurumlara duyulan güvenle ilgili araştırmalarda demokratik katılıma en uzak kurumlar güvenilirlik açısından en üstte çıkıyor.

Türkiye’de toplumsal ve siyasal güven/güvensizlik durumunu farklı alanlara odaklanarak tartışmaya açmaya çalışacağımız toplantıların ilkinde konuşmacılar konuyu güvenlik kavramının iki perspektifinden ele alacak: Zeynep Şarlak Türkiye’de güvenlik devletinin gelişimi, günümüzdeki tortuları, bu siyasi ve sosyal yapının güvensizlik üretme mekanizmaları, Evren Balta ise güvenlik aygıtının dönüşümü, güvenliğin piyasalaşması ve bunun toplumdaki güven duygusu üzerindeki etkileri hakkında konuşacak.

İkinci kısımda izleyicilerin soru, fikir ve yorumlarını paylaşmasıyla toplantı, tek taraflı sunum formatından çıkıp zihin açıcı tartışmalara imkân sağlayacak bir platforma dönüşebilecek.

Zeynep Şarlak – Araştırmacı, yazar. Halen Leiden Üniversitesi’nde Türkiye örneğinde güvenlik devleti konusunda doktora çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’de yolsuzluğun hangi ilişki biçimlerinde ortaya çıktığı ve nasıl algılandığı konusunda araştırmalar yaptı.
Evren Balta – Siyaset Bilimci, yazar. Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doçent. Dünyada ve Türkiye’de güvenlik siyasetleri ve uygulamaları üzerine araştırma ve yayınları bulunuyor.

* Time to Talk (Konuşma Zamanı) günümüzün önemli sosyopolitik meselelerinin tartışılmasını teşvik etmeye ve buna alan açmaya çalışan, Avrupa’nın birçok yerindeki münazara/tartışma merkezlerinin oluşturduğu yeni bir ağ. Bu oluşum ortaklaşa kararlaştırılacak üst başlıklarla ilintili daha yerel konular hakkında Avrupa’nın başka yerlerinde aktif izleyici katılımının önem taşıdığı, farklı bakış açılarının dile getirilmesine açık tartışma toplantıları düzenlenmesini öngörüyor. Böylece daha geniş bir coğrafyada, sosyal ve ekonomik açıdan çeşitlilik gösteren toplumlarda bu önemli meselelerin nasıl tezahür ettiği ve algılandığı da ortaya çıkabilecek.
2011’de kurulan TTT ağının ilk ortak projesi Avrupa’daki kriz hakkında düzenlenen tartışma dizilerinden oluşuyordu. Dokuz Avrupa ülkesindeki 32 tartışmada ekonomik krizin Avrupa çapında toplumları nasıl değiştirdiği, Avrupa projesinin nasıl devam edebileceği ele alındı ve tüm bu önemli tartışmaların özet kayıtlarının izlenebileceği bir online portal yaratıldı. (http://www.eurozine.com/timetotalk/)
Bu yıl Depo’nun da ortak olduğu tartışma programının üst başlığı “Avrupa’da Güven Krizi: Yeni Karşılıklı Güven Bağları Nasıl Kurulabilir”.

 

Detaylar

Tarih:
28/03/2014
Etkinlik Kategori:

Mekan

Depo İstanbul
DEPO / Tütün Deposu Lüleci Hendek Caddesi No.12 Tophane
İstanbul, 34425 Turkey
Telefon:
+90 (212) 292 39 56 - 57