Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu etkinlik geçti.

« All Etkinlikler

TORUNLAR, Aidiyetin yeni coğrafyaları

03/09/2015 @ 11:00 - 01/11/2015 @ 17:00

3 Eylül – 1 Kasım 2015

Basın toplantısı: 3 Eylül, 16:00

Sanatçılar: Achot Achot (Erivan/Paris), Maria Bedoian (Buenos Aires), Talin Büyükkürkciyan (İstanbul), Hera Büyüktaşçıyan (İstanbul), Silvina Der-Meguerditchian (Buenos Aires/Berlin), Linda Ganjian (New York), Archi Galentz (Moskova/Berlin), Karine Matsakyan (Erivan) Mikayel Ohanjanyan (Erivan/Floransa), Ani Setyan (İstanbul), Arman Tadevosyan (Gümrü/Nancy), Scout Tufankjian (New York), Marie Zolamian (Beyrut/Liege)

Konsept ve proje koordinasyonu: Silvina Der-Meguerditchian

Mobilitenin ve sanal dünyanın, ulus, etnik grup ya da din temelli özdeşleşmelere meydan okuduğu küresel bağlamda, Ermeniler uzun, kozmopolit ve küreselleşmiş tarihe sahip grupların iyi bir örneği olarak kabul edilebilir. TORUNLAR, Yeni aidiyet coğrafyaları sergisi, Ermeni ulusaşırı toplumunda kişisel ve ortak bağlantılara, diaspora kimliklerini güçlendiren ve besleyen mekanizmalara ve bunların temsil şekillerine daha yakından bakmayı amaçlıyor. Ermenilerin bugünkü diaspora gerçekliği farklı tarihsel olayların sonucunda ortaya çıkmış olsa da, bunların hiçbiri Ermenilerin yaşamını, 1915 Jön Türk Rejimi esnasındaki, yok edilişleri ve tehcirleriyle şekillenen trajik akıbeti kadar etkilememiştir.

2006’dan bu yana, sanatçıların farklı yapılar içinde iş birliği yapmasına, sanal görsel diyalogları izleyen sergiler, sempozyum ve toplantılar şeklinde gerçekleşen ortaklıklar kurmalarına imkân veren bir manzara ortaya çıktı. Son yıllardaki çeşitli etkinliklerde tartışmalar, ulusal sınırların, geleneklerin ve dillerin ötesinde kimlikler oluşturma potansiyeli, farklı bağlantılarla gerçekleştirilecek deneyler için bir alan olarak yeni medyanın uygunluğu, yeni eğilimlerin ifade biçimi olarak sanat, dayanışmanın nasıl teşvik edileceği veya kolektifler oluşturmaya yönelik stratejiler gibi konulara odaklandı.

Bu sanatçıların Ermenistan’a yaklaşımı, coğrafi ve genetik olarak tanımlanmış bir ulus fikrinin ötesine geçiyor. Kökleri yirminci yüzyılın başı ve sonuna dayanan bir yerinden edilme sürecinin sonucu olan şu anki gerçeklikleri, bir dizi paradoks arasındaki gerilimlerle çerçevelenmiş durumda: mevcudiyetler ve eksiklikler, çok dillilik ve kültürel çeşitliliğin sağladığı zenginlik ve fırsatlar ve “Ermeni” çağdaş sanatının kültürel mekânsızlığı, kültürün korunması gereği ve aynı zamanda yeni kültürel manzaralar şekillendirme ihtiyacının aciliyeti, farklılığın büyütüp geliştirdiği bir kimliğin şansları ve tuzakları.

Bu sergi, Calouste Gulbenkian Vakfı, Almanya Dışişleri Bakanlığı, Goethe Enstitüsü İstanbul, Anadolu Kültür, Tarabya Kültür Akademisi ve Heinrich Böll Stiftung Türkiye desteğiyle düzenlenmiştir.

DEPO 2015 sergi programı Calouste Gulbenkian Vakfı işbirliği ile gerçekleşmektedir.

 icon-file-text Katalog

Basın

12.11.2015
Armenian-artist-mary-moon-exhibition-istanbul
Civilnet

1.11.2015
Grandchildren / Erden Kosova
Jadaliyya

19.10.2015
Sanatçılardan ‘Torunlar’ üzerine
agos

17.10.2015
Torunlar Sergisi / Erden Kosova
bianet.org/biamag

16.9.2015
Parçalanmış aidiyetlerin yeni coğrafyası
Art Unlimited

8.9.2015
Cultural heritage of Armenian diaspora explored in Depo exhibition
Today’s Zaman

2.9.2015
‘Grandchildren’ exhibition in Istanbul to look closer at Armenians’ displacement
Hürriyet Daily News

Detaylar

Başlangıç:
03/09/2015 @ 11:00
Bitiş:
01/11/2015 @ 17:00
Etkinlik Kategori:

Mekan

Depo İstanbul
DEPO / Tütün Deposu Lüleci Hendek Caddesi No.12 Tophane
İstanbul, 34425 Turkey
Telefon:
+90 (212) 292 39 56 - 57