Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu etkinlik geçti.

« All Etkinlikler

Yargı Algısı, Hukuk Devleti ve Toplumsal Güvensizlikler

24/06/2014

Tarih: 24 Haziran 2014, Salı
Saat: 18:30

“Konuşma Zamanı”* Tartışma Dizisi 2:
Yargı Algısı, Hukuk Devleti ve Toplumsal Güvensizlikler

Güven kaybı Avrupa’da son yıllarda, özellikle de ekonomik kriz döneminde yükselen, demokratik kurumların üzerine inşa edildiği toplumsal dokuyu tehdit eden olumsuz bir gelişme olarak tespit ediliyor. Türkiye’de ise güven, kurucu ya da yerleşik bir toplumsal ilişki unsuru olarak hemen hiçbir zaman var olmamış. Toplumsal değerler araştırmalarına göre Türkiye dünyada kişiler arası güvenin en düşük olduğu ülkelerden biri. Öte yandan toplumsal kurumlara duyulan güvenle ilgili araştırmalarda demokratik katılıma en uzak kurumlar güvenilirlik açısından en üstte çıkıyor.
Türkiye’de toplumsal ve siyasal güven/güvensizlik durumunu farklı alanlara odaklanarak tartışmaya açmaya çalışacağımız toplantıların ikincisinde konuşmacılar konuyu toplumun yargı algısı, hukuk devleti ve hukuk güvenliği perspektiflerinden ele alacak:
Suavi Aydın Türkiye’de yargı algısının, neden devlete ilişkin otoriteryen algıdan bağımsız düşünülemeyeceği ve yargı pratiğinin de bu algıyı ne şekilde pekiştirdiği soruları üzerine konuşacak ve Türkiye’de son dönemde yaşanan yargı müdahalelerini, 2009 yılında yurttaşların yargıyla ilgili algıları üzerine yaptıkları saha araştırmasının sonuçları açısından inceleyecek.
Berke Özenç ise ilk olarak güvenliğin hukuk vasıtasıyla tesisine dair modern vaadi sorunsallaştırarak tartışmaya açacak ve ardından Türkiye’deki otoriterleşme eğilimini ve bu süreçte hukukun belirginleşen araçsallığını, hukuk devleti ve hukuk güvenliği açısından yorumlamaya çalışacak.

İkinci kısımda izleyicilerin soru, fikir ve yorumlarını paylaşmasıyla toplantı, tek taraflı sunum formatından çıkıp zihin açıcı tartışmalara imkân sağlayacak bir platforma dönüşebilecek.

Suavi Aydın 1962 yılında Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi sosyoloji bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını aynı alanda yaptıktan sonra, aynı üniversiteden sosyal/kültürel antropoloji alanında doktora derecesi aldı. Başlıca yayınları: Modernleşme ve Milliyetçilik (Ankara, 1993); Kimlik Sorunu, Ulusallık ve “Türk Kimliği” (Ankara, 1998); Mardin Tarihi. Cemaat-Aşiret-Devlet (İstanbul, 2000, Oktay Özel, Kudret Emiroğlu ve Süha Ünsal ile birlikte); Antropoloji Sözlüğü (2003, Kudret Emiroğlu ile birlikte); Küçük Asya’nın Bin Yüzü: Ankara (Ankara, 2005, Kudret Emiroğlu, Ömer Türkoğlu ve Ergi Deniz Özsoy ile birlikte); “Amacımız Devletin Bekası”: Demokratikleşme Sürecinde Devlet ve Yurttaşlar (İstanbul, 2005); “Biraz Adil, Biraz Değil…” Demokratikleşme Sürecinde Toplumun Yargı Algısı (İstanbul, 2009, Mithat Sancar ile birlikte) ve 1960’dan Günümüze Türkiye Tarihi (İstanbul, 2014, Yüksel Taşkın ile birlikte) başlıklı yayınlar bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli akademik dergilerde ve derlemelerde kimlik sorunu, tarih yazıcılığı, devlet sorunu, düşünce tarihi, milliyetçilik, etnik gruplar ve aşiretler, yerleşme tarihi konularında çok sayıda makalesi ve kitap bölümü yayımlanmıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesidir.

Berke Özenç 1981 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı ve 2004 yılında aynı üniversitenin Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda asistan olarak göreve başladı. Yüksek lisans ve doktorasını yine İstanbul Üniversitesi’nde kamu hukuku alanında tamamlayan Özenç, 2013 yılından bu yana Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde çalışmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İnanç Özgürlüğü (Kitap Yayınevi, 2006) ve Hukuk Devleti (İletişim, 2014) isimli kitaplarının yanı sıra güncel ve akademik dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Şu an yoğunlaştığı konular protesto hakkı ve Weimar Dönemi Almanyası’nda kamu hukukudur.

* Time to Talk (Konuşma Zamanı) günümüzün önemli sosyopolitik meselelerinin tartışılmasını teşvik etmeye ve buna alan açmaya çalışan, Avrupa’nın birçok yerindeki münazara/tartışma merkezlerinin oluşturduğu yeni bir ağ. Bu oluşum ortaklaşa kararlaştırılacak üst başlıklarla ilintili daha yerel konular hakkında Avrupa’nın başka yerlerinde aktif izleyici katılımının önem taşıdığı, farklı bakış açılarının dile getirilmesine açık tartışma toplantıları düzenlenmesini öngörüyor. Böylece daha geniş bir coğrafyada, sosyal ve ekonomik açıdan çeşitlilik gösteren toplumlarda bu önemli meselelerin nasıl tezahür ettiği ve algılandığı da ortaya çıkabilecek.
2011’de kurulan TTT ağının ilk ortak projesi Avrupa’daki kriz hakkında düzenlenen tartışma dizilerinden oluşuyordu. Dokuz Avrupa ülkesindeki 32 tartışmada ekonomik krizin Avrupa çapında toplumları nasıl değiştirdiği, Avrupa projesinin nasıl devam edebileceği ele alındı ve tüm bu önemli tartışmaların özet kayıtlarının izlenebileceği bir online portal yaratıldı. (http://www.eurozine.com/timetotalk/)
Bu yıl Depo’nun da ortak olduğu tartışma programının üst başlığı “Avrupa’da Güven Krizi: Yeni Karşılıklı Güven Bağları Nasıl Kurulabilir”.

Detaylar

Tarih:
24/06/2014
Etkinlik Kategori:

Mekan

Depo İstanbul
DEPO / Tütün Deposu Lüleci Hendek Caddesi No.12 Tophane
İstanbul, 34425 Turkey
Telefon:
+90 (212) 292 39 56 - 57