Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu etkinlik geçti.

« All Etkinlikler

Tempo Incognito: Akışlar, Ritim ve Hareket Üzerine

03/03/2021 @ 11:00 - 18/04/2021 @ 18:30

3 Mart – 18 Nisan 2021

Küratör: Rana Öztürk

Sanatçılar: Ali Miharbi – Kerem Ozan Bayraktar – Sergen Şehitoğlu – Yağız Özgen, Alper Aydın & Ayşegül Düşek, Burçak Bingöl, Cevdet Erek, Deniz Üster & Gürçim Yılmaz, Ece Eldek, Ege Kanar, Ezgi Tok, Fiona Reilly, Handan Saatçioğlu, Hank Yan Agassi & Leman Sevda Darıcıoğlu, Linda Boļšakova, Louise Manifold, Nikolaus Gansterer, Selçuk Artut, Sinem Dişli

Tempo Incognito: Akışlar, Ritim ve Hareket Üzerine sergisi 3 Mart – 18 Nisan 2021 tarihleri arasında Depo’da gerçekleşecek. Türkiye, İrlanda, Letonya, Avusturya, İskoçya ve İsviçre’den 20’nin üzerinde katılımcı ile sergi ve beraberindeki program, çağdaş toplumlarda “zamansallık” deneyimini ve kavramsallaştırılmasını araştırırken mevcut zaman algımızın doğal, ekolojik ve evrensel döngülerle nasıl çatışabileceğini veya uyum içinde olabileceğini incelemeyi amaçlıyor.

Resim, video, ses, hikâye anlatımı, performans ve şiir gibi çeşitli yaratıcı alanlarda üretim yapan sanatçılar, teknolojik, ekonomik ve kentsel sistemlerin değişken bağlamlarında zamansallığı inceliyor. Sergi, zamanın insanlar, hayvanlar ve bitkiler tarafından deneyimleniş şeklini belirleyen, biyolojik zamandan şehrin hız ve hareketliliğine ve jeolojik oluşumların derin zamanına uzanan farklı ölçeklerdeki ritim, döngü ve hareketlerin biraradalığını vurgulamayı amaçlıyor.

Pandemi deneyimi, bizi önceki rutinlerimizi sürdüremeyeceğimiz, askıya alınmış bir halde bırakmakla beraber, çağdaş toplumların hızlanan ritminin verdiği zararın yarattığı aciliyetleri de ön plana çıkardı. Bu koşullar altında, serginin ortaya koymayı amaçladığı sorular daha da önem kazanmış durumda: Toplumun tarihsel zamanı ile doğanın dayattığı zaman arasındaki büyük uçurumu aşmak mümkün mü? Birbiriyle hem uyum içinde hem de çatışmakta olan bu farklı zaman deneyimlerini nasıl bağdaştırabiliriz? Bu zamansallıkların, hem bireysel hem de kolektif deneyimlerin sahası olan beden ve çevresi üzerindeki etkileri nelerdir?

Sergi kapsamında bu tartışmaları genişletecek bir dizi söyleşi ve etkinliğin yer aldığı program yakında duyurulacaktır.

Tempo Incognito, Rana Öztürk ve Sinem Dişli‘nin 2017 ve 2018 yıllarında SALT Galata’da Her Hâl Kolektif’in bir etkinliği olarak tasarlayıp düzenlediği Tekrar ∞ Döngü Konuşma ve Performans Serisi‘nden yola çıkarak geliştirildi.

Katkı sağlayanlar:

VV Foundation
Culture Ireland
Avusturya Kültür Ofisi İstanbul

Teşekkürler:

The Empire Project
Zilberman Gallery

Görsel: ‘Kaçış Çarkı’ video görüntüsü, Louise Manifold, 2020

Rana Öztürk, Louise Manifold, Rosella Baldi, Nikolaus Gansterer ve Fiona Reilly ile sergi üzerine:

Rana Öztürk, Burçak Bingöl & Fatih Altuğ, Deniz Üster & Gürçim Yılmaz ve Linda Boļšakova & Gökhan Deniz ile sergi üzerine:

Tempo Incognito – Sergi kitapçığı

Detaylar

Başlangıç:
03/03/2021 @ 11:00
Bitiş:
18/04/2021 @ 18:30
Etkinlik Kategori: